نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چه‌قدرگفتم (۱ تصویر)

#چه‌قدرگفتم #عشقمون‌ارزش‌داره #به‌خودم‌گفتم‌باید‌برم‌از‌کنارت #به‌عشق‌جدیدت‌سلام‌برسون #همون‌که‌بغله‌‌بدنه‌مستت‌خوابه #همون‌که‌دستتو‌تو‌دستش‌داره #همون‌که‌نبودت‌باعث‌میشه‌بد‌بخوابه #توکه‌از‌عشق‌من‌دست‌کشیدی #بذار‌اون‌هرجایی‌که‌دلشه‌دست‌بذاره زیر این پست،کامنتی گذاشته بشه،صاحب کامنت بلاک میشه!

#چه‌قدرگفتم #عشقمون‌ارزش‌داره #به‌خودم‌گفتم‌باید‌برم‌از‌کنارت #به‌عشق‌جدیدت‌سلام‌برسون #همون‌که‌بغله‌‌بدنه‌مستت‌خوابه #همون‌که‌دستتو‌تو‌دستش‌داره #همون‌که‌نبودت‌باعث‌میشه‌بد‌بخوابه #توکه‌از‌عشق‌من‌دست‌کشیدی #بذار‌اون‌هرجایی‌که‌دلشه‌دست‌بذاره زیر این پست،کامنتی گذاشته بشه،صاحب کامنت بلاک میشه!