کاریز (۲ تصویر)

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

#استان_یزد و جاذبه های #گردشگری آن#قسمت_هشتم#موزه_آب (خانه ک...
۷

#استان_یزد و جاذبه های #گردشگری آن#قسمت_هشتم#موزه_آب (خانه ک...