کاسکو (۵ تصویر)

#کاسکو #پرنده
۰

#کاسکو #پرنده

#کاسکو
۰

#کاسکو

عیسی مسیح فرمود نترس زیرا من باتو هستم نگران نشو زیرا من خدا...
۰

عیسی مسیح فرمود نترس زیرا من باتو هستم نگران نشو زیرا من خدا...

#کاسکوخوشحالی یعنی داشتن کاسکو، که هی واست حرف بزنه:grinning...
۴

#کاسکوخوشحالی یعنی داشتن کاسکو، که هی واست حرف بزنه:grinning...

#پرنده #طوطی #کاسکو
۱

#پرنده #طوطی #کاسکو