نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کاش_امید_ندهیم_خودرا_به_بودنها (۱ تصویر)

سردرگمی اینه که نمیدونی راهی که میری درسته یا نه؟ نمیدونی اینهمه تلاش اخرش به کجا میرسه؟ نمیدونی ، و خودتم تو کاره خودت موندی .. فقط داری توکل میکنی و تلاش... و داری میری ...

سردرگمی اینه که نمیدونی راهی که میری درسته یا نه؟ نمیدونی اینهمه تلاش اخرش به کجا میرسه؟ نمیدونی ، و خودتم تو کاره خودت موندی .. فقط داری توکل میکنی و تلاش... و داری میری جلو به سویه یه هدفه نامعلوم... کاش میشد همه چیو گذاشت و رفت رفت به ...