کاپیتان_رحمتی (۹ تصویر)

دیشب از اون شبا بود ک جای #خالیت کاملن #حس میشد:crying_face:...
۵

دیشب از اون شبا بود ک جای #خالیت کاملن #حس میشد:crying_face:...

تــــو تَمــامُ کَمالِ مالِکِ سَمــتِ چَپِ سینَــمی:two_hear...
۵

تــــو تَمــامُ کَمالِ مالِکِ سَمــتِ چَپِ سینَــمی:two_hear...

:dizzy_symbol:#زندگے ازهمانجاے شروع میشودکه یکی #میخندد وخند...
۱

:dizzy_symbol:#زندگے ازهمانجاے شروع میشودکه یکی #میخندد وخند...

#نمـــازآیـــاتــــ:crescent_moon::high_voltage_sign:️میخوان...
۲

#نمـــازآیـــاتــــ:crescent_moon::high_voltage_sign:️میخوان...

:blue_heart:سیدمهدے رحمتے:blue_heart:#کاپیتان رکوردداران:smi...
۶

:blue_heart:سیدمهدے رحمتے:blue_heart:#کاپیتان رکوردداران:smi...

من چنان غرق شدم در تو که پیدا شدنم ممکن نیست:cherry_blossom:...
۱

من چنان غرق شدم در تو که پیدا شدنم ممکن نیست:cherry_blossom:...

عاشـ:sparkling_heart:ــقت شدم من بااجازتـــــ:speak-no-evil_...
۲

عاشـ:sparkling_heart:ــقت شدم من بااجازتـــــ:speak-no-evil_...

هروقت دیدی دشمن داره ازت انتقاد میکنه،بدون راهت رو درست رفتی...
۰

هروقت دیدی دشمن داره ازت انتقاد میکنه،بدون راهت رو درست رفتی...

خداوندا پناهش باش یارش باش جهان تاریکی محض است میترسم کنارش ...
۸

خداوندا پناهش باش یارش باش جهان تاریکی محض است میترسم کنارش ...