نسخه وب بازار مستقیم

کاپیتان_رحمتے (۱۳ تصویر)

• {تُ} وآسِه مَن هَمِه کَسی*.*😻 👄 🏹 🌿 ☺ ️خوشتیپ جان☺ ️ #کاپیتان_رحمتے☄ #تاج #تاجی #تاجیا #استقلال #سید_مهدی_رحمتی #عقاب #استقلالی #استقلالیا

• {تُ} وآسِه مَن هَمِه کَسی*.*😻 👄 🏹 🌿 ☺ ️خوشتیپ جان☺ ️ #کاپیتان_رحمتے☄ #تاج #تاجی #تاجیا #استقلال #سید_مهدی_رحمتی #عقاب #استقلالی #استقلالیا

حضور 💕 کاپیجان💕 با لباس شخصی در کنار زمین 😘 💙 #کاپیتان_رحمتے

حضور 💕 کاپیجان💕 با لباس شخصی در کنار زمین 😘 💙 #کاپیتان_رحمتے

<سَختِـه "چِشمــاتُـو" بـآ یِ جُمـلِه گُفـت😇 💙 🌙 !> #کاپیتان_رحمتے

#کــــاپے😍 😍 #عـــطا😍 😍 #کاپیتان_رحمتے#استقلال#عقاب#عشق

#کــــاپے😍 😍 #عـــطا😍 😍 #کاپیتان_رحمتے#استقلال#عقاب#عشق

💞 ✨ تـــنـــهــانیســـتے #کاپیجان🌈 😇 #کاپیتان_رحمتے#عقاب#عشق#استقلال#سلطان_کلین_شیت

💞 ✨ تـــنـــهــانیســـتے #کاپیجان🌈 😇 #کاپیتان_رحمتے#عقاب#عشق#استقلال#سلطان_کلین_شیت

خوشا عکسی که عکاسش تو باشی جانا😍 📸 😇 #کاپیتان_رحمتے#استقلال#عقاب#کاپیتان_قلبم

خوشا عکسی که عکاسش تو باشی جانا😍 📸 😇 #کاپیتان_رحمتے#استقلال#عقاب#کاپیتان_قلبم

جم کنین بابااسم خودتونوگذاشتین هواداررمتاسفم واس کسایی که رحمتیووو مصوب این باخت میدونن وقتی زمین تمرین نداریم بایدمنتظراین باختاهم باشیم نمک نشناسی واس دیده شدن کارخوبی نیس💙 💙 بــــبــخـــش😔 😔 این بی حرمتیاااااروببخش کاپیتان 😞 ...

جم کنین بابااسم خودتونوگذاشتین هواداررمتاسفم واس کسایی که رحمتیووو مصوب این باخت میدونن وقتی زمین تمرین نداریم بایدمنتظراین باختاهم باشیم نمک نشناسی واس دیده شدن کارخوبی نیس💙 💙 بــــبــخـــش😔 😔 این بی حرمتیاااااروببخش کاپیتان 😞 بازم برمیگردیم ....برمیگردیمونشون میدیم همیشه سروریم ولی یادتون نره کیاااباتون موندن کیاا پشتتونوخالی کردن برمیگردیـــم💙 ...

✨ به کسانی که به شما#حسودی میکنند#احترام بگذارید ! زیرا اینها کسانی هستند که از#صمیم#قلب معتقدند شما#بهتر از آنانید . . . ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ #کاپیتان_رحمتے

✨ به کسانی که به شما#حسودی میکنند#احترام بگذارید ! زیرا اینها کسانی هستند که از#صمیم#قلب معتقدند شما#بهتر از آنانید . . . ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ #کاپیتان_رحمتے

#خودت را#باور داشته باش، اگر خودت را باور نداشته باشی #دیگران نیز تورا باور#نخواهند کرد!🔥 💙 #کاپیتان_رحمتے🌈 ☄

#خودت را#باور داشته باش، اگر خودت را باور نداشته باشی #دیگران نیز تورا باور#نخواهند کرد!🔥 💙 #کاپیتان_رحمتے🌈 ☄

مـــ🙊 ــن باتۅ یع ارامشݜ خاصۍ دارمـ😍 ✨ #کاپیتان_رحمتے

مـــ🙊 ــن باتۅ یع ارامشݜ خاصۍ دارمـ😍 ✨ #کاپیتان_رحمتے

😍 رکوردهای سه دروازه بان استقلال دردربی😍 #اسطوره#بهترینا#دربی#آبی #کاپیتان_رحمتے🌈 ☄ #استقلال#تاج#تاجی#استقلالی#استقلالیا#ناصر#خان#حجازی

😍 رکوردهای سه دروازه بان استقلال دردربی😍 #اسطوره#بهترینا#دربی#آبی #کاپیتان_رحمتے🌈 ☄ #استقلال#تاج#تاجی#استقلالی#استقلالیا#ناصر#خان#حجازی

پشت توهرکی هرحرفی بزنه میزنمش😄 😡 #کاپیتان_رحمتے

پشت توهرکی هرحرفی بزنه میزنمش😄 😡 #کاپیتان_رحمتے

عیدت مبارک بهترین😍 💙 اَوَلینْ سـینْ امـسآل سلامتـیْ سـلطانْ کلیــن شــیت....💙 😻 💋 #استقلال #کاپیتان_رحمتے☄

عیدت مبارک بهترین😍 💙 اَوَلینْ سـینْ امـسآل سلامتـیْ سـلطانْ کلیــن شــیت....💙 😻 💋 #استقلال #کاپیتان_رحمتے☄