نسخه وب بازار مستقیم

کجابایدبرم (۲ تصویر)

#نامه_به_فرمانده جدای از حرفات که مث پُتک توو سرم میخوره سوای حقارت و عشقی که آدم رو خوار و خفیف میکنه چطور یکی که حالش خوب نیست میتونه حالتو خوب کنه؟! راستی میگم این شبیخون ...

#نامه_به_فرمانده جدای از حرفات که مث پُتک توو سرم میخوره سوای حقارت و عشقی که آدم رو خوار و خفیف میکنه چطور یکی که حالش خوب نیست میتونه حالتو خوب کنه؟! راستی میگم این شبیخون دیشبت یه کم نامهربونانه نبود؟! بی معرفت؛ منه تنها رابطه رو خراب کردم؟! به خودم ...

#دانلوداهنگ #روزبه_بمانی #کجابایدبرم #خاص موزیک http://www.khas-music.ir/post/562

#دانلوداهنگ #روزبه_بمانی #کجابایدبرم #خاص موزیک http://www.khas-music.ir/po...