نسخه وب بازار مستقیم

کرم_کلاژن_تکسو (۱ تصویر)

#کرم_کلاژن_تکسو 🌸 کلاژن سازی پوست 🌺 حفظ حالت ارتجاعی پوست 🌸 کاهش روند پیری پوست 🌺 کاهش سرعت تشکیل چروک های پوست 🌸 کمک به کم شدن عمق چین و 🌺 چروک ها و کاهش ...

#کرم_کلاژن_تکسو 🌸 کلاژن سازی پوست 🌺 حفظ حالت ارتجاعی پوست 🌸 کاهش روند پیری پوست 🌺 کاهش سرعت تشکیل چروک های پوست 🌸 کمک به کم شدن عمق چین و 🌺 چروک ها و کاهش چروک های ریز 🌸 کاهش افتادگی پوست 🌺 مناسب برای خنثی سازی تاثیر رادیکال های ...