نسخه وب بازار مستقیم

کسب_و_کار (۱۳۱ تصویر)

«کوکا-کولا» در اولین سال فعالیت خود تنها ۲۵ بطری فروخت. هیچگاه تسلیم نشوید! اگر در آغاز موفق نشدید، دوباره و دوباره تلاش کنید. بالاخره موفق خواهید شد. meyarco #موفقیت #کوکاکولا #صنعت #کسب_و_کار #بیزینس #business

«کوکا-کولا» در اولین سال فعالیت خود تنها ۲۵ بطری فروخت. هیچگاه تسلیم نشوید! اگر در آغاز موفق نشدید، دوباره و دوباره تلاش کنید. بالاخره موفق خواهید شد. meyarco #موفقیت #کوکاکولا #صنعت #کسب_و_کار #بیزینس #business