کوه (۵۱۲ تصویر)

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..قطاری کهنه ام، اما چه جای شکوه از م...
۰

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..قطاری کهنه ام، اما چه جای شکوه از م...

کوه خوبه تابستان بری وگرنه زمستان همه میرن .#کوهنوردی#هادی#ک...
۰

کوه خوبه تابستان بری وگرنه زمستان همه میرن .#کوهنوردی#هادی#ک...

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ..‏آدم ها بازی کردن را دوست دارند !ا...
۰

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ..‏آدم ها بازی کردن را دوست دارند !ا...

ریزش نور ؛به سطح جنگل ... #گیلان #گیلانگردی #ایران #طبیعت_ای...
۱

ریزش نور ؛به سطح جنگل ... #گیلان #گیلانگردی #ایران #طبیعت_ای...

هنر عکاسی
۰

هنر عکاسی

هنر عکاسی
۶

هنر عکاسی

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..ما برای هیچکس رفیق نیمه راه نشدیماو...
۰

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..ما برای هیچکس رفیق نیمه راه نشدیماو...

#خلیج_فارس #فالو #فالوور #لایک #کامنت #تاریخ #تاریخی #iran #...
۰

#خلیج_فارس #فالو #فالوور #لایک #کامنت #تاریخ #تاریخی #iran #...

کلبه چوبی در ماسال ییلاق اولسبلنگاه👌🏕 #ماسال_بهشت_ایران #بهش...
۱

کلبه چوبی در ماسال ییلاق اولسبلنگاه👌🏕 #ماسال_بهشت_ایران #بهش...

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ..‏پایانِ یِه  رابطه میتونه پایانِ خ...
۰

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ..‏پایانِ یِه رابطه میتونه پایانِ خ...

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے
۱۹

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے
۹

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے
۱۰

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے
۱۲

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے
۵

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے
۷

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے
۲۲

#کوه #صفه #اصفهان_طبیعت #عکاس_هدے

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ...آن روز چو می رفت کسیداشتم آمدنش را...
۱

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ...آن روز چو می رفت کسیداشتم آمدنش را...

ما در کوهنوردی نه به فتح قله ها که به فتح خویشتن نایل می شوی...
۳

ما در کوهنوردی نه به فتح قله ها که به فتح خویشتن نایل می شوی...