گفت (۱۱۹ تصویر)

یہ #پسری عاشق بود #درد داشت  #تنها بود #باخدا حرف داشت ولی #...
۰

یہ #پسری عاشق بود #درد داشت #تنها بود #باخدا حرف داشت ولی #...

#گفت: "بخاطر خودت از تو دست کشیدم،برای اینکه بیشتر آسیب نبین...
۱۰

#گفت: "بخاطر خودت از تو دست کشیدم،برای اینکه بیشتر آسیب نبین...

#گفتم:اگر در کربلا بودم تا پای جان برای حسین (ع) تلاش می کرد...
۰

#گفتم:اگر در کربلا بودم تا پای جان برای حسین (ع) تلاش می کرد...

#گفتمش:شیرینترین آواز چیست؟چشم غمگینش به‌رویم خیره ماندقطره‌...
۰

#گفتمش:شیرینترین آواز چیست؟چشم غمگینش به‌رویم خیره ماندقطره‌...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:black_universal_recycling_symbol:️:dizzy_symbol:بوذرجمهر را...
۰

:black_universal_recycling_symbol:️:dizzy_symbol:بوذرجمهر را...

:black_universal_recycling_symbol:️:dizzy_symbol:ازحڪیمےپرسی...
۰

:black_universal_recycling_symbol:️:dizzy_symbol:ازحڪیمےپرسی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::cherry_blossom: عا...
۰

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::cherry_blossom: عا...

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:از عارفی پرسیدند: ل...
۰

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:از عارفی پرسیدند: ل...

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:از عارفی سؤال شد با...
۰

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:از عارفی سؤال شد با...

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:از بزرگی پرسیدند:مس...
۰

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:از بزرگی پرسیدند:مس...

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:از بطلمیوس پرسیدند ...
۰

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:از بطلمیوس پرسیدند ...

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:از عارفی پرسیدند:حُ...
۰

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:از عارفی پرسیدند:حُ...