نسخه وب بازار مستقیم

گورخوابی (۵ تصویر)

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت ...

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت #سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰۰ در مرداد ۹۳ #فاجعه منا #حادثه مرگبار قطار تبریز - مشهد ...

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت ...

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت #سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰۰ در مرداد ۹۳ #فاجعه منا #حادثه مرگبار قطار تبریز - مشهد ...

روحانی یعنی این #بیکاری #گورخوابی #تعطیلی_کارخانجات #حقوق_نجومی #ملک_نجومی_متری3هزارتومان

روحانی یعنی این #بیکاری #گورخوابی #تعطیلی_کارخانجات #حقوق_نجومی #ملک_نجومی_متری3هزارتومان

#نظام بد! نظام #گوگولی! . از نظر دوستان اهالی #اندیشه و #ملتمس_تفکر! ، نظام جمهوری اسلامی بسیار نظام بدی است! تمامی رده های بالای نظام #فاسد و #دزد بوده و هستن! این نظام باید یا ...

#نظام بد! نظام #گوگولی! . از نظر دوستان اهالی #اندیشه و #ملتمس_تفکر! ، نظام جمهوری اسلامی بسیار نظام بدی است! تمامی رده های بالای نظام #فاسد و #دزد بوده و هستن! این نظام باید یا #سرنگون بشه یا اونی بشه که اینا میخوان! از نظر این بزرگواران سرنگونی پهلوی هم ...

. بلند بخوانید ! هشدار رهبری در سال 73 که اگر توسط مسئولین جدی گرفته میشدامروز شاهد #گورخوابی نبودیم! . . #گور_خوابها #گور_خوابی #فیش_گیت #فیش_های_10_رقمی #حق_پایدار_است

. بلند بخوانید ! هشدار رهبری در سال 73 که اگر توسط مسئولین جدی گرفته میشدامروز شاهد #گورخوابی نبودیم! . . #گور_خوابها #گور_خوابی #فیش_گیت #فیش_های_10_رقمی #حق_پایدار_است