یا_رفیق_من_لا_رفیق_له (۱۳ تصویر)

#یا_رفیق_من_لا_رفیق_له
۰

#یا_رفیق_من_لا_رفیق_له

شب‌های قدر، شبی نیست که اتفاقی در بیرون بیفتد...بلکه اتفاق ق...
۳

شب‌های قدر، شبی نیست که اتفاقی در بیرون بیفتد...بلکه اتفاق ق...

هرشب این قشنگ ترین رویامهکه منم میونه زائرهاشمشب ها زود میرم...
۰

هرشب این قشنگ ترین رویامهکه منم میونه زائرهاشمشب ها زود میرم...

‏-- علم بهتر است یا ثروت؟+ هیچکدوم، فقط رفیق خوب و پایهاگه ر...
۱

‏-- علم بهتر است یا ثروت؟+ هیچکدوم، فقط رفیق خوب و پایهاگه ر...

#یا_رفیق_من_لا_رفیق_له#مهمانی_خدا#رمضان#رمضان_الکریم
۱

#یا_رفیق_من_لا_رفیق_له#مهمانی_خدا#رمضان#رمضان_الکریم

گاهے خدا همـہ پنجرہ ها را مے بنددو همـہ درها را قفل میڪندمطم...
۲

گاهے خدا همـہ پنجرہ ها را مے بنددو همـہ درها را قفل میڪندمطم...

:small_orange_diamond:مَولایَ اِرْحَم کَبْوَتی لحرِّ وَ جْمع...
۰

:small_orange_diamond:مَولایَ اِرْحَم کَبْوَتی لحرِّ وَ جْمع...

#یا_رفیق_من_لا_رفیق_له ...من زمین خورده شیطانم ...          ...
۰

#یا_رفیق_من_لا_رفیق_له ...من زمین خورده شیطانم ... ...

پشت کردم به گناه ، پاک شوم در #رمضانهمه ترکم بکنند عیب ندارد...
۰

پشت کردم به گناه ، پاک شوم در #رمضانهمه ترکم بکنند عیب ندارد...

#دلمـ رفاقتی میخواهد؛که سربند یا زهرایمـ ببندد.که دلمـ را حس...
۰

#دلمـ رفاقتی میخواهد؛که سربند یا زهرایمـ ببندد.که دلمـ را حس...

به هر کی دل میبندمـ پشتمو خالی میکنه ناامیدمـ میکنه  #یا_رفی...
۰

به هر کی دل میبندمـ پشتمو خالی میکنه ناامیدمـ میکنه #یا_رفی...

خدا گوید :تو ای انســــان ...بدان آغوش من باز است ...شروع کن...
۲

خدا گوید :تو ای انســــان ...بدان آغوش من باز است ...شروع کن...