یا_علی (۹۹۹۵ تصویر)

فرازی از خطبه غدیر

فرازی از خطبه غدیر

یا امیرالمؤمنین

یا امیرالمؤمنین

فرازی از خطبه غدیر

فرازی از خطبه غدیر

فرازی از خطبه غدیر

فرازی از خطبه غدیر

غدیر امسال مصادف شده با روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛ کسایی ...
۱

غدیر امسال مصادف شده با روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛ کسایی ...

مدافعان حرم
۱

مدافعان حرم

غدیر امسال مصادف شده با روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛ کسایی ...

غدیر امسال مصادف شده با روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛ کسایی ...

غدیر امسال مصادف شده با روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛ کسایی ...

غدیر امسال مصادف شده با روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛ کسایی ...

غدیر امسال مصادف شده با روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛ کسایی ...

غدیر امسال مصادف شده با روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛ کسایی ...

مدافع حرم

مدافع حرم

روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم

روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم

روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم

روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم

ای دل تا نجف برو

ای دل تا نجف برو

فرازی از خطبه غدیر

فرازی از خطبه غدیر

🌺 چقدر خوبه...چقدر خوبه که آدم یه آقایی داشته باشه... یه آقا...

🌺 چقدر خوبه...چقدر خوبه که آدم یه آقایی داشته باشه... یه آقا...

الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة امیرالمومنین #علی_...

الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة امیرالمومنین #علی_...

رو به هرکس بزنی غیر #علی باخته ای!!!الحمدلله الذی جعلنا من ا...

رو به هرکس بزنی غیر #علی باخته ای!!!الحمدلله الذی جعلنا من ا...

غدیر خم

غدیر خم

#عید_غدیر #امیرالمومنین #علی #حیدر #غدیر #شیعه #اسلام #قرآن ...

#عید_غدیر #امیرالمومنین #علی #حیدر #غدیر #شیعه #اسلام #قرآن ...

digikala