یونگی (۱۶۶ تصویر)

نگاهی به سولوییست های کره‌ای با بیشترین تعداد صدرنشینی آیتون...

نگاهی به سولوییست های کره‌ای با بیشترین تعداد صدرنشینی آیتون...

این توییت #یونگی در تاریخ ۱۷ام جولای به بیش از ۲ میلیون لایک...

این توییت #یونگی در تاریخ ۱۷ام جولای به بیش از ۲ میلیون لایک...

𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒇𝒆𝒂𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆,𝒇𝒆𝒂𝒓 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒑𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒅 ...
۳

𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒇𝒆𝒂𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆,𝒇𝒆𝒂𝒓 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒑𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒅 ...

واتس آپ گایز  #کیپاپ #بی_تی_اس #شوگا #یونگی #حوصلم #جذاب #زی...
۱۸

واتس آپ گایز #کیپاپ #بی_تی_اس #شوگا #یونگی #حوصلم #جذاب #زی...

#والپیپر #BTS❤️❤️❤️خیلی وقت بود چیزی از بی تی اس نذاشته بودم...

#والپیپر #BTS❤️❤️❤️خیلی وقت بود چیزی از بی تی اس نذاشته بودم...

digikala