We_love_the_fight_against_Israel (۱۷ تصویر)

بیانیه خانواده فرمانده شهید نیروی قدس به مناسبت روز جهانی قد...

بیانیه خانواده فرمانده شهید نیروی قدس به مناسبت روز جهانی قد...

قدس خرمشهر دیگر می شود ... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مر...

قدس خرمشهر دیگر می شود ... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مر...

همه می آییم ..فلسطین آزاد خواهد شد ..اسرائیل باید از صفحه رو...
۱

همه می آییم ..فلسطین آزاد خواهد شد ..اسرائیل باید از صفحه رو...

#القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestin...

#القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestin...

اسرائیل نابود خواهد شد ..... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #...

اسرائیل نابود خواهد شد ..... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #...

فلسطین آزاد خواهد شد ..... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مر...

فلسطین آزاد خواهد شد ..... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مر...

فلسطین آزاد خواهد شد ... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مرگ_...

فلسطین آزاد خواهد شد ... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مرگ_...

اسرائیل باید نابود شود..... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #م...

اسرائیل باید نابود شود..... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #م...

#القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestin...

#القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestin...

اسرائیل باید نابود شود ..... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #...

اسرائیل باید نابود شود ..... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #...

اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود .... #القدس_درب_الشهداء ...

اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود .... #القدس_درب_الشهداء ...

اسرائیل باید نابود گردد... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مر...

اسرائیل باید نابود گردد... #القدس_درب_الشهداء #القدس_لنا #مر...

- مسأله‌ی ‌فلسطین‌، شوخی ‌و سرسری‌نیست‌؛ امروز اساسی‌ترین ‌م...
۴

- مسأله‌ی ‌فلسطین‌، شوخی ‌و سرسری‌نیست‌؛ امروز اساسی‌ترین ‌م...

اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود ...    #القدس_درب_الشهدا...

اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود ...   #القدس_درب_الشهدا...

- مسأله‌ی ‌فلسطین‌، شوخی ‌و سرسری‌نیست‌؛ امروز اساسی‌ترین ‌م...

- مسأله‌ی ‌فلسطین‌، شوخی ‌و سرسری‌نیست‌؛ امروز اساسی‌ترین ‌م...

- مسئلة ‌مهم ‌این ‌دوران‌، مسئلة ‌فلسطین‌ است‌ که‌ انتفاضة‌ ...

- مسئلة ‌مهم ‌این ‌دوران‌، مسئلة ‌فلسطین‌ است‌ که‌ انتفاضة‌ ...

- مسلمانان‌جهان ‌باید روز قدس ‌را روز همه ‌مسلمین‌، بلکه ‌مس...
۳

- مسلمانان‌جهان ‌باید روز قدس ‌را روز همه ‌مسلمین‌، بلکه ‌مس...

digikala