نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Yaldaday (۱ تصویر)

00:00 امروز تولـــد یہ دونسنگ تخس کیوت لجبـآز یہ دندس ک دورانـ نسبتا کوتاهے از زندگیہ بنده رو با لجبازیاے کمـ نظیرشونـ مختلـ کردنـ!! یلدا خانوم ۲۱-۲۲ ساله ما یکم لوسه!! یکمم پرخاشگـره :| یہ ...

00:00 امروز تولـــد یہ دونسنگ تخس کیوت لجبـآز یہ دندس ک دورانـ نسبتا کوتاهے از زندگیہ بنده رو با لجبازیاے کمـ نظیرشونـ مختلـ کردنـ!! یلدا خانوم ۲۱-۲۲ ساله ما یکم لوسه!! یکمم پرخاشگـره :| یہ کوچولوعم مشکلـ مغزی داره ک انشالله اگر در زیرسایه حق تعالی تونسم مدرک روانشناسیمو بگیرمـ ...