exo_l (۱۷۶۴ تصویر)

#exo #exo_l
۲۸

#exo #exo_l

وای خدا قلبم دیگه نمیزنه🥺🌈...این ویدیوی ۹ ثانیه ای میتونه قل...
۱۷

وای خدا قلبم دیگه نمیزنه🥺🌈...این ویدیوی ۹ ثانیه ای میتونه قل...

jong_kook💤📿🍓(⌒▽⌒)💚🍃galaxy bts 💫💞kings voice🌠💛𝑳𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒔 𝒆𝒂𝒔𝒚, 𝒘...
۴

jong_kook💤📿🍓(⌒▽⌒)💚🍃galaxy bts 💫💞kings voice🌠💛𝑳𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒔 𝒆𝒂𝒔𝒚, 𝒘...

هنوزم بعضیا اونارو *دوست/برادر*میبینن😏جدیدا بوی کام اوت میاد...
۱۱

هنوزم بعضیا اونارو *دوست/برادر*میبینن😏جدیدا بوی کام اوت میاد...

اهم...جاذاب ...یونو؟؟😐💜رای گیری هایی که باید به ایدلاتون رای...
۲

اهم...جاذاب ...یونو؟؟😐💜رای گیری هایی که باید به ایدلاتون رای...

قلبم ایستاد💔😐....چق جذاب شدی تو💔😐اون از لباس توریش...اون از ...
۲

قلبم ایستاد💔😐....چق جذاب شدی تو💔😐اون از لباس توریش...اون از ...

رای گیری هایی که باید به ایدلاتون رای بدید🧊:رای گیری بهترین ...
۲

رای گیری هایی که باید به ایدلاتون رای بدید🧊:رای گیری بهترین ...

رای گیری هایی که باید به ایدلاتون رای بدید🧊:رای گیری بهترین ...

رای گیری هایی که باید به ایدلاتون رای بدید🧊:رای گیری بهترین ...

رای گیری هایی که باید به ایدلاتون رای بدید🧊:رای گیری بهترین ...

رای گیری هایی که باید به ایدلاتون رای بدید🧊:رای گیری بهترین ...

رای گیری هایی که باید به ایدلاتون رای بدید🧊:رای گیری بهترین ...

رای گیری هایی که باید به ایدلاتون رای بدید🧊:رای گیری بهترین ...