ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻥﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻛﻦﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ...
۱۹

ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻥﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻛﻦﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ...

دختر خانمی که پنجاه هزار تومن پول شال میدیخدایی یه جوری سر ک...
۴

دختر خانمی که پنجاه هزار تومن پول شال میدیخدایی یه جوری سر ک...

بهترین هدیه مرد به همسرش "طلا"  نیست، بلکه "توجه" است و بس!ا...
۳

بهترین هدیه مرد به همسرش "طلا" نیست، بلکه "توجه" است و بس!ا...

تا حالا دقت کردین هر وقت بحث مدرسه تیزهوشان پیش میاداکثرا قب...
۱

تا حالا دقت کردین هر وقت بحث مدرسه تیزهوشان پیش میاداکثرا قب...

اینم یه ماشین عروس...
۳

اینم یه ماشین عروس...

خخخ....
۶

خخخ....

یکی از فانتزی های ذهن من اینه که مدیر عامل شرکت گلرنگ رو شام...
۲

یکی از فانتزی های ذهن من اینه که مدیر عامل شرکت گلرنگ رو شام...

مردی در جزیره ای افتاد که همه ساکنینش زن بودند... زنها تصمیم...
۱

مردی در جزیره ای افتاد که همه ساکنینش زن بودند... زنها تصمیم...

اصل قلیون اینه...بقیش همه سوسول بازیه...
۶

اصل قلیون اینه...بقیش همه سوسول بازیه...

درس افتادگی و مروت رو باید از این خمیر دندونه یاد بگیریمیک م...
۱

درس افتادگی و مروت رو باید از این خمیر دندونه یاد بگیریمیک م...

ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪِ ﻣﻴﮕﻢﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ﻫﺴﺘﻴﻦ؟ﮔﻔت نه ؛ﻫ...

ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪِ ﻣﻴﮕﻢﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ﻫﺴﺘﻴﻦ؟ﮔﻔت نه ؛ﻫ...

میگن ریاضیدانان ایرانی بعد از یکان و دهگان و صدگان و ... یه ...

میگن ریاضیدانان ایرانی بعد از یکان و دهگان و صدگان و ... یه ...

امرﻭﺯ ﻳﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻦ ﻭ ﺳﻮﺍﺭﻛﺮﺩﻡ ﺁﺧﺮﺵ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻩ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻔﺮﻣ...
۲

امرﻭﺯ ﻳﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻦ ﻭ ﺳﻮﺍﺭﻛﺮﺩﻡ ﺁﺧﺮﺵ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻩ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻔﺮﻣ...