ghasedak

heliyaaa999

خوشا فریاد زیر آب...

امتیاز
142760
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
5

گاه این نازک دلم ، یاد رویت میکند گاه با دیدار گل ، یاد بویت...

1

خدایا...! من به هر تحقیری که شدم باصدای بلندخندیدم!نامم را گ...

3

قطعاً یکی از راههای تحمل ِزندگیپناه بردن به سکوت است

2

خدایا…!!!برای خاموشی شبهای انتظارم؛فقط یک فوت کافیهخاموشم کن...

1

من ناز نمیکشم دلت خواست برو،کج کج نکنم نگاه و" یکراست" برو.....

3

مــــــادر ...شــایـد تمام لحظه های مرابه چــشــمـهایت پیوند...

3

هیچکس دوستمان ندارد ...فقط ب ما عادت کرده اند ! چندروز نباشی...

2

تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست،همان کسی است که آن را ساخته ...

1

حال امروز من......بغضیست که نفس گیر شده...و قلمی که خشکیده! ...

2

کـــــلاه قرمـــــــزی میگفـــــــت:آدمـــــا نبــــــاس دوس...

3

دلتنگی یعنی:یک شب دل ات بماند روی دستتو نفهمی چطور میتوانی …...

دعایِ باران خواندیمنه برای خشک‌سالیما اندوهگین بودیممی‌خواست...

فال می فروشم##نترس به اندازه بختم سیاه نیستیک دانه #بخر />شا...

1

زیر باران رفتمدلم از پاکی باران لرزید و نگاهم را شست و صدایم...

3

دنیا بازی‌هایت را سرم در آوردی...گرفتنی‌ها را گرفتی‌...دادنی...

1

شایدپشت آن پیچ جادهدرختی است سبزکه لباس زرد پاییزبرایش تنگ ا...

4

★ﺍﻭﻧـــــے ﮐﻪ ﺭﻓـــﺖ رفتــہ ⇇ﺍﮔــــہ ﺑﺮﮔـــــــﺮﺩﻩ ﺍﺯ " ﺩﻭﺳﺖ...

1

می دانی ..دردهای گفتنی ، خوب است ؛اما ..امان از نگفتنی ها .....

چقـــِـــــــــدر زجرآور اســــــت اینکــــــه ....تــــــــ...

7

قـــســــم بـــه اشــــکی کـــــــــه از غمـــت در چه...