بابام میــبینه که دارم فیسبوک چک میکنم
میگه : همش تو فیسبوکی...
۶

بابام میــبینه که دارم فیسبوک چک میکنم میگه : همش تو فیسبوکی...

یه سری از ادما باس شعور و تربیت رو از وسایل الکترونیکی یاد ب...
۴

یه سری از ادما باس شعور و تربیت رو از وسایل الکترونیکی یاد ب...

یکی از فانتزیام اینه که توی بیمارستان،یه پرستار فوق العاده ز...
۵

یکی از فانتزیام اینه که توی بیمارستان،یه پرستار فوق العاده ز...

پسرک با ناراحتی پرسید: آیا مرا فراموش می کنی؟؟؟؟ دخترک با بغ...
۱

پسرک با ناراحتی پرسید: آیا مرا فراموش می کنی؟؟؟؟ دخترک با بغ...

مرد اگر پای نگار خوشگلش
در رهی لغزید میلرزد دلش
تندمیگوید به...

مرد اگر پای نگار خوشگلش در رهی لغزید میلرزد دلش تندمیگوید به...

ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ کوچولو ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ،ﺭﻓﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﮑ...
۶

ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ کوچولو ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ،ﺭﻓﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﮑ...

شما یادتون نمی یاد 
یه زمانی بود که فیس بوک و فتوشاپ و این چ...
۳

شما یادتون نمی یاد یه زمانی بود که فیس بوک و فتوشاپ و این چ...

ﮐﻠﯿﭙﺴﻮﻑ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻠﯿﭙﺴﻮﻑ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﭙﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺯ...
۳

ﮐﻠﯿﭙﺴﻮﻑ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻠﯿﭙﺴﻮﻑ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﭙﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺯ...

ﺷﺎﺑﺎﺵ ﭼﯿﺴﺖ؟ ........ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺨﺺ ﺩ...
۱

ﺷﺎﺑﺎﺵ ﭼﯿﺴﺖ؟ ........ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺨﺺ ﺩ...

ﺩﺧﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟  ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻭ ﻭﺟﺐ ﺯﺑﻮﻥ ﯾﻪ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻭﮐﻠﯿﭙﺲ ﻭ ﺑﻘﯿ...

ﺩﺧﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟  ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻭ ﻭﺟﺐ ﺯﺑﻮﻥ ﯾﻪ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻭﮐﻠﯿﭙﺲ ﻭ ﺑﻘﯿ...

ﺧﻤﯿﺎﺯﻩ " ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺍﺯﺑﺪﻥ،ﮐﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣ...
۲

ﺧﻤﯿﺎﺯﻩ " ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺍﺯﺑﺪﻥ،ﮐﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣ...

زنم طلاق میخواد

زنم طلاق میخواد

ینی کسی میفهمه !؟

ینی کسی میفهمه !؟

یه روز خوب ... به به چه هوایی !

یه روز خوب ... به به چه هوایی !

داداش خیلی دلم برات تنگ میشه .. !نامه بنویس  به پدرسگ و مادر...
۳

داداش خیلی دلم برات تنگ میشه .. !نامه بنویس به پدرسگ و مادر...

ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪﯼ ...خلاصه خواستم بگم ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺎﯼ ﻫﻢ...
۲

ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪﯼ ...خلاصه خواستم بگم ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺎﯼ ﻫﻢ...

شانس نداریم که...
۴

شانس نداریم که...

+++(g)++++++(o)++++++(o)++++++(d)+++++ morning +++ have a ni...

+++(g)++++++(o)++++++(o)++++++(d)+++++ morning +++ have a ni...

امروز اومدم به یکی بگم غصه نخور، بِدهی واسه مَرده،بعد یه لحظ...
۳

امروز اومدم به یکی بگم غصه نخور، بِدهی واسه مَرده،بعد یه لحظ...