امتیاز
37320
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
6

ﺷﺪﻡ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ،ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺩﯾﺎﻥﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﻫﺎ،ﻣﯿﺎﻥ ...

5

شاید عشقنوشتن این شعر باشددر تخت خوابی دونفرهکه تو در آن سوی...

30

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ یکی از ﻧﺎخنهایش ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ ، 9 ﻧﺎﺧﻦ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﻣﯿ...

9

ﺻﻮﺭﺗﻢ ...ﺻﻮﺭﺗﺖ ...ﺹﻭﺭﺗﺶ...ﺻﻮﺭﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩﺑﻪ ﺩﯾﺪﻧﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺁﯾﺎ ﺩ...

5

ﻫﺮﺍﺱ ﻣﻦ،ﺑﺎﺭﯼﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽﺳﺖﮐﻪ ﻣﺰﺩ ﮔﻮﺭﮐﻦ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﯼ ﺁﺯﺍ...

1

‏« ﺑﻞﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝِ ﺩﯾﮕﺮ ... ‏»ﯾﮏ ﺭﻭﺯ،ﺑﻞﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝِ ﺩﯾﮕﺮﻣﻮﻫ...

14

*موجودهای افسانه ای در ادبیات فارسی*جن : از موجودهای خیالی و...

14

مرگ من روزی فـــرا خـــواهد رسیددر بهـــــاری روشن از امــوا...

4

دختران بعد از انقلاب :به دنیا که قدم گذاشتیم جنگ بود،پدر ها ...

13

حالا می فهمم چرا میگن قبل از ازدواج نباید با کسی بود... حال...

3

افسردگے واقعے اونجا شروع میشـﮧ کـــﮧ :از صداے خنده اطرافیانت...

6

ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ؟ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﮐﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﻣﺎﻍ ﺧﻮﻧﯽ ﻧ...

1

ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ،ﺑﯿﻦ ﺗﻮ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻏﺮ...

2

ﺍﮔﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭه ،ﻧﺎﺯﺕ ﺭو ﺑﺎﻧﯿﺎﺯﺵ ﻣﻌﺎ...

1

ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺷﮑﻠﮏ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﯼ...ﻣ...

2

ﭼﻪ ﺗﻠﺦ !ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡِ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽﻭ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ...

3

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﯽﺑــﺎ ﻫﻤﻪ ﯼِ ﻗَـــﻠــــﺒِــــﺶ ﺩﻭﺳِــــﺖ ﺩﺍﺷﺖﺣَ...

3

ﭼﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻗﻠﺒﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﺴﻲ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺪﺯﺩﺩ...

6

ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻙ !ﻋﺮﻭﺳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻐﻠﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖﭼﻘﺪﺭ ﺻﺪ...