غروبهمیشه واسه مننشونی از تو بوده
۲

غروبهمیشه واسه مننشونی از تو بوده

کاش انسان مثل شمعفقط یک شب زندگی می کرداما در کنار پروانه اش

کاش انسان مثل شمعفقط یک شب زندگی می کرداما در کنار پروانه اش

دلم میگیرد وقتی     " من"آنلاینم "اونم" آنلاینهولی یادی...
۱

دلم میگیرد وقتی " من"آنلاینم "اونم" آنلاینهولی یادی...

تمام گوشه های جهان را هم بگردم               ...

تمام گوشه های جهان را هم بگردم ...

گاهی دلت از کسی می گیره.که فکر می کردی با همه ی آدم های کنار...
۱

گاهی دلت از کسی می گیره.که فکر می کردی با همه ی آدم های کنار...

...نفسمی...     ...عشقمی...
۲

...نفسمی... ...عشقمی...

ای جاااان

ای جاااان

دوستت دارم
۱

دوستت دارم

عکس خانوادگی
۱

عکس خانوادگی

بهترین دوست...

بهترین دوست...

دست های منو...     ..........بگیر        که دارم ...
۱

دست های منو... ..........بگیر که دارم ...

لعنت به من...که نمیتونم حرف دلمو بزنم...
۲

لعنت به من...که نمیتونم حرف دلمو بزنم...

نبود من تو زندگیت مبارک
۲

نبود من تو زندگیت مبارک

فراموشت نمی کنم...

فراموشت نمی کنم...