اوا

hevae

اورفت وانتظارش باقیست
پشت قدمش عبوراشکم جاریست
ای کاش بداندکه پس ازاوعمری
درخلوت من همیشه جایش خالی

تنهای ....
۳

تنهای ....

سوال بپرسید
۲

سوال بپرسید

عاشق واقعی فقط زلیخا

عاشق واقعی فقط زلیخا

عشق منی تو
۱

عشق منی تو

بامن ازدواج می کنی
۵

بامن ازدواج می کنی

یه عاشق واقعی

یه عاشق واقعی

بیا باهم پرواز کنیم

بیا باهم پرواز کنیم

من عشقم الان یهویی خخخخ

من عشقم الان یهویی خخخخ

اخر زمانه حتی بچه ها همدیگر می بوسن
۱

اخر زمانه حتی بچه ها همدیگر می بوسن

خدایا!تنهام نگذار دلی راکه هیچ کس دردش رانمی فهمدکاش الان اغ...

خدایا!تنهام نگذار دلی راکه هیچ کس دردش رانمی فهمدکاش الان اغ...

هههه
۲

هههه

همیشه به کسی تکیه کنیدکه به کسی تکیه نکرده باشدواوکسی نیست ج...
۱

همیشه به کسی تکیه کنیدکه به کسی تکیه نکرده باشدواوکسی نیست ج...

می خواستم بابت هرگناهی شمعی روشن کنم سوختنش راببینموجهنم رای...

می خواستم بابت هرگناهی شمعی روشن کنم سوختنش راببینموجهنم رای...

خدایا..نه انقدرپاکم که کمکم کنی ونه انقدربدم که رهایم کنیمیا...

خدایا..نه انقدرپاکم که کمکم کنی ونه انقدربدم که رهایم کنیمیا...

به تو مدیونم مثل شب به صبح فردامثل موج سردوتنهابه نگاه ناز د...
۱

به تو مدیونم مثل شب به صبح فردامثل موج سردوتنهابه نگاه ناز د...

روزی ازم پرسیدی:بزرگ ترین ارزوی توچیست؟گفتم:تحقق یافتن ارزوی...

روزی ازم پرسیدی:بزرگ ترین ارزوی توچیست؟گفتم:تحقق یافتن ارزوی...

راست گفتن...
۱

راست گفتن...

فقط دلمون

فقط دلمون

سرنوشت

سرنوشت

هرکی خوشش اومده لایک کنه

هرکی خوشش اومده لایک کنه