حكمت 2شناخت ضد ارزش ها (اخلاقى)


وَ قَالَ [عليه السلام] أَز...
۹

حكمت 2شناخت ضد ارزش ها (اخلاقى) وَ قَالَ [عليه السلام] أَز...

من مسیحی میشوم عیسی اگر ثابت کند
زنده کرده اهل دنیا را بدون ...
۶

من مسیحی میشوم عیسی اگر ثابت کند زنده کرده اهل دنیا را بدون ...

دلم شام غريبان دارد امشب

دلم داغ يتيمان دارد امشب

بود لخته...
۲

دلم شام غريبان دارد امشب دلم داغ يتيمان دارد امشب بود لخته...

سلام به همه ویسگونی های
عزیز در طول این چند ماه با لایکاتون ...
۴

سلام به همه ویسگونی های عزیز در طول این چند ماه با لایکاتون ...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه239
خطبه اى از آن حضرت (ع ) در آن آل ...
۲

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه239 خطبه اى از آن حضرت (ع ) در آن آل ...

تا صورت پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود عل...
۳

تا صورت پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود عل...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه237
 خطبه اى از آن حضرت (ع )
عمل ...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه237 خطبه اى از آن حضرت (ع ) عمل ...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه236


سخنى از آن حضرت (ع )
از حال...
۲

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه236 سخنى از آن حضرت (ع ) از حال...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه235
        سخنى از آن حضرت (ع )
    ...
۲

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه235 سخنى از آن حضرت (ع ) ...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه234
خطبه اى از آن حضرت (ع ) بعضى اين ...
۲

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه234 خطبه اى از آن حضرت (ع ) بعضى اين ...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه233
 خطبه اى از آن حضرت (ع )
ستايش خد...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه233 خطبه اى از آن حضرت (ع ) ستايش خد...

کیستم من؛شاهکار مُلکِ ذاتِ کبریایم
دهمین مسند نشین از بعدِ خ...
۱

کیستم من؛شاهکار مُلکِ ذاتِ کبریایم دهمین مسند نشین از بعدِ خ...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه232
  
خطبه اى از آن حضرت (ع )

ستايش...
۱

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه232 خطبه اى از آن حضرت (ع ) ستايش...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه231


سخنى از آن حضرت (ع )

گونه اى ا...
۲

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه231 سخنى از آن حضرت (ع ) گونه اى ا...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه230

خطبه اى از آن حضرت (ع )

اى مردم...
۱

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه230 خطبه اى از آن حضرت (ع ) اى مردم...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه229
 خطبه اى از آن حضرت (ع ) در آن اش...
۲

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه229 خطبه اى از آن حضرت (ع ) در آن اش...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه228

 خطبه اى از آن حضرت (ع ) در توحي...
۱

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه228 خطبه اى از آن حضرت (ع ) در توحي...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه227

 خطبه اى از آن حضرت (ع )

ستايش ...
۱

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه227 خطبه اى از آن حضرت (ع ) ستايش ...

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه226
    سخنى از آن حضرت (ع ) به هنگام...
۲

هر روز یک خطبه ✿✿✿✿خطبه226 سخنى از آن حضرت (ع ) به هنگام...

نزول فیض رب العالمین است حلول «عید قربان» در زمین است
بگیر آ...
۴

نزول فیض رب العالمین است حلول «عید قربان» در زمین است بگیر آ...