سلام صبح زیبای همگی به خیر
۵

سلام صبح زیبای همگی به خیر

سلام صبح آدینه همگی به خیر
۴

سلام صبح آدینه همگی به خیر

آبشار بیشه
۵

آبشار بیشه

آبشار بیشه عکس از خودم
۶

آبشار بیشه عکس از خودم

سلام صبح همگی پر از خنده وشادی واتفاقات خوب
۶

سلام صبح همگی پر از خنده وشادی واتفاقات خوب

به یاد همه مادرای که بین ما نیستن
۲

به یاد همه مادرای که بین ما نیستن

واقعا
۱

واقعا

ماشین عروس
۱

ماشین عروس

سلام صبح همگی به شادی
۵

سلام صبح همگی به شادی

اهل کاشانم.روزگارم بد نیست.تکه نانی دارم ، خرده هوشی، سر سوز...
۱

اهل کاشانم.روزگارم بد نیست.تکه نانی دارم ، خرده هوشی، سر سوز...

شب همگی به خیر
۳

شب همگی به خیر

خدایا خیلی داغونم .فقط خودتت

خدایا خیلی داغونم .فقط خودتت

پیشاپیش عیدتون مبارک
۳

پیشاپیش عیدتون مبارک

نماز وروزه های همه قبول
۳

نماز وروزه های همه قبول

سلام دوستان .من بلد نیستم قسمت توضیحات رو کپی کنم لطفا یادم ...
۲

سلام دوستان .من بلد نیستم قسمت توضیحات رو کپی کنم لطفا یادم ...

افطار امشب
۲

افطار امشب

صبح به خیر
۵

صبح به خیر

شب  آروم

شب آروم

دلم گرفته ....
۴

دلم گرفته ....

صبحتون به خیر روزتون پر از عشق
۴

صبحتون به خیر روزتون پر از عشق