حسین پاشا

hoosien

24'مسجدسلیمان

امتیاز
40
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

توجونی پیره این مکبت عشق شدیم هرچی بدوی بهش نمیرسی این رسم ع...

یادگاری ازیه عزیز که دلم براش خیلی تنگ شده امیدوارم هرجاکه ه...