در کنار حوض صحن تو که رشک کوثر است رنگی از صورت بشوید ماه کنعان می شود

در کنار حوض صحن تو که رشک کوثر است رنگی از صورت بشوید ماه کنعان می شود

دست وبالم به خاطر اینترنت بسته است:frowning_face_with_open_mouth::frowning_face_with_open_mouth::frowning_face_with_open_mouth::frowning_face_with_open_mouth::frowning_face_with_open_mouth:

دست وبالم به خاطر اینترنت بسته است:frowning_face_with_open_mouth::frowning_face_with_open_mouth::frowning_face_with_open_mouth::frowning_face_with_open_mouth::frowning_face_with_open_mouth:

زیراین درخت بشینی وبیخیال هر چی غم وغصه است :rose::rose::rose::rose::rose: زیر این درخت نشستن با عشقت دور از همه مشکلات زندگی واقعا عالیه :heart_with_ribbon::heart_with_ribbon::heart_with_ribbon::heart_with_ribbon::heart_with_ribbon::heart_with_ribbon::rose:

زیراین درخت بشینی وبیخیال هر چی غم وغصه است :rose::rose::rose::rose::rose: زیر این درخت نشستن با عشقت دور از همه مشکلات زندگی واقعا عالیه :heart_with_ribbon::heart_with_ribbon::heart_with_ribbon::heart_with_ribbon::heart_with_ribbon::heart_with_ribbon::rose:

بچه ها به نظرتون این واقعی هستن؟؟؟:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

بچه ها به نظرتون این واقعی هستن؟؟؟:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

:( 98/9/9 🌵🌻

:( 98/9/9 🌵🌻

#خوشمزه_های #جذاب

#خوشمزه_های #جذاب

#خوشمزه_های #جذاب

#خوشمزه_های #جذاب