فالو بفرمایید دوستان راستی بعد چند ماه سلامممممتلکرام :@hoss...
۱

فالو بفرمایید دوستان راستی بعد چند ماه سلامممممتلکرام :@hoss...

لطفا کامل خوانده شودپاسخ:آیت الله شیرازی مرجع مشهوری که فتوا...
۷

لطفا کامل خوانده شودپاسخ:آیت الله شیرازی مرجع مشهوری که فتوا...

بازم بگید مذهبیا شاد نیستن
۱

بازم بگید مذهبیا شاد نیستن

اصلا قرار نیست کـــه سرخم بیاورمحالا که سهم من نشدی کم بیاور...
۲

اصلا قرار نیست کـــه سرخم بیاورمحالا که سهم من نشدی کم بیاور...

که ترا دوست ندارم دیگر...روی آیینه به خطی زیبابا همان رژ که ...
۷

که ترا دوست ندارم دیگر...روی آیینه به خطی زیبابا همان رژ که ...

نمی دونم شاید از تنهایی در بیایی خاااااصواما زندگی با ما عید...
۱۱

نمی دونم شاید از تنهایی در بیایی خاااااصواما زندگی با ما عید...

یا علی
۴

یا علی

چند دیقه پیش مسجد امام حسین اینم از امشب در کلرخیلی خوب بود
۹

چند دیقه پیش مسجد امام حسین اینم از امشب در کلرخیلی خوب بود

من شهدای گمنام یهوییی:-) :-) :-) :-) :-) :-) یکی از ویژگی ها...
۷

من شهدای گمنام یهوییی:-) :-) :-) :-) :-) :-) یکی از ویژگی ها...

بعد امتحان دادنای سختتتتتتتتت .،،،ی شبم پیاده روی میچسبه ......
۲۱

بعد امتحان دادنای سختتتتتتتتت .،،،ی شبم پیاده روی میچسبه ......

یاد بگیر یکم از من هفت کیلو نخود فرنگی رو تنهابی پاک کردم می...
۹

یاد بگیر یکم از من هفت کیلو نخود فرنگی رو تنهابی پاک کردم می...

هنگامی که لیلی و مجنون ده ساله بودند روزی مجنون در مکتب خانه...

هنگامی که لیلی و مجنون ده ساله بودند روزی مجنون در مکتب خانه...

#قضاوت
۶

#قضاوت

#قضاوت
۲

#قضاوت

سلام دوستان بیایید هشتک #قضاوت رو ایحاد کنیم تا در مورد بعضی...
۳

سلام دوستان بیایید هشتک #قضاوت رو ایحاد کنیم تا در مورد بعضی...

عشقت را نشانم بده و سکوت کن تا دنیارا بپای خود ببینی فقط همی...
۴

عشقت را نشانم بده و سکوت کن تا دنیارا بپای خود ببینی فقط همی...

عشقت را نشانم بده و سکوت کن تا دنیارا ب پای خود ببینی فقط هم...

عشقت را نشانم بده و سکوت کن تا دنیارا ب پای خود ببینی فقط هم...

عشقت را نشان بده سپس سکوت کن تا دنیا را مشاهده کنی دنیایی ک ...

عشقت را نشان بده سپس سکوت کن تا دنیا را مشاهده کنی دنیایی ک ...

عشقت را نشان بده و سکوت کن تا دنیا را بپای خود ببینی نه این ...

عشقت را نشان بده و سکوت کن تا دنیا را بپای خود ببینی نه این ...

بازم قضاوت؟؟؟؟
۱۳

بازم قضاوت؟؟؟؟