حسین

hossein2459

اردیبهشتی..پرسپولیسی..بایر مونیخی...آلمانی

امتیاز
857130
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
14

با افتخار پرسپولیسی ام

2

دلم باران می خواهدو چتری خراب...و خیابانی که هیچگاه به خانه ...

6

بہ چشم هاےتو ایمان مے آورمگویے اینجا پایان دنیاستو تو...پیام...

12

به احمقانه ترین شکل ممکن دلتنگ کسی هستم که هیچ خیابانی را با...

4

نمےدانم ...بے نهایت کجاست...:heavy_black_heart:️فقط مے دانم....

4

نــدیــدنــت سخــت اســت:white_frowning_face:️امـــا همیــن ...

28

قول دادی همه ی دار و ندارم باشیدر تنم رخنه کنی فصل بهارم باش...

26

باغچه کوچیک اما با صفا خونه ما (رشت)

7

من هنوزم عاشقم اماتوعاشق نیستےسینہ خشک مراحتےشقایق نیستےآنقَ...

9

دلم تنگ نگاه توستمیدانم که میدانیاسیر روی ماه توستمیدانم که ...

4

بعضـے رابطه‌هانه‌عـ ـ ـادت‌است‌نه‌ عشق است ‌نه‌ دوست‌داشتن‌چ...

16

در وادی عشق ِ تــو دلم خسته ترین استوای از دل دیوانه که دل ب...

32

پر از تــــــوامبه تهیدستی ام نگاه نکنمگو هیچ نداریببین...."...

9

ﻏـــﯿـــﺮ تـوﺩﺭ ﺩل مـن ﻫﯿــﭻ کـســی ﺧــﺎﺹ ﻧــﺸــﺪﻫﯿﭻ کس چون ...

6

اینم خودم یه روز عالی در قلعه رود خان شاهکار گردشگری گیلان

5

"ایستادگی کن"و به یادداشته باش..که لشکریازکلاغهاجرات نزدیک ش...

4

زندگی ساختنی است،،،،نه ماندنی.بمان برای ساختننساز برای ماندن...

4

هیچ کس بــہ قشنگـی" تـــو"، مـرا نکشـــــت .....

9

هوای دونفره داشتن.. نه ابر میخواهد. نه باران.. نه یه بعدازظه...

منم و داغ نگاهی که به قلبم زده ایآتش خرمن آهی که به قلبم زده...