🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✳پیامبر خدا (ص) می‌فرمایند:🔅هرکس ...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✳پیامبر خدا (ص) می‌فرمایند:🔅هرکس ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث❎پیامبر خدا (ص) فرمودند:💠ای علی ب...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث❎پیامبر خدا (ص) فرمودند:💠ای علی ب...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✅ امام صادق (ع) فرمودند:♨براستی ا...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✅ امام صادق (ع) فرمودند:♨براستی ا...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀❎ امام علی (ع) می‌فرماید:📢ای #مردم 👈ابت...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀❎ امام علی (ع) می‌فرماید:📢ای #مردم 👈ابت...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✅پیامبر خدا (ص) فرمودند:🌌شبی که ب...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✅پیامبر خدا (ص) فرمودند:🌌شبی که ب...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴امام علی (ع) می‌فرماید:🍀هر چیزی ...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴امام علی (ع) می‌فرماید:🍀هر چیزی ...

✅ قال امـام علی علیه السلام:بخیل‌ ترین مردم ڪسی است ڪهمال خو...
۰

✅ قال امـام علی علیه السلام:بخیل‌ ترین مردم ڪسی است ڪهمال خو...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث💠 امام علی (ع) می‌فرماید:💢کسی که ...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث💠 امام علی (ع) می‌فرماید:💢کسی که ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🛑 امام علی (ع) می‌فرماید:☘کسی که ...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🛑 امام علی (ع) می‌فرماید:☘کسی که ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✳ امام علی (ع) می‌فرماید:🤔چه بسا ...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✳ امام علی (ع) می‌فرماید:🤔چه بسا ...

#حدیث🌸 آقاامام هادی علیه السلام می فرمایند:🔹ارزش مردم در دنی...
۱

#حدیث🌸 آقاامام هادی علیه السلام می فرمایند:🔹ارزش مردم در دنی...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🌺امام علی (ع) می‌فرماید:💗 #مهربان...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🌺امام علی (ع) می‌فرماید:💗 #مهربان...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث💟 امام علی (ع) می‌فرماید:🔥نشانه‌ه...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث💟 امام علی (ع) می‌فرماید:🔥نشانه‌ه...

❤️ #امیرالمومنین علیه السلام:💠زمانی که قائم ما ظهور کند کینه...
۰

❤️ #امیرالمومنین علیه السلام:💠زمانی که قائم ما ظهور کند کینه...

#حدیث🌸آقاامیرالمومنین امام علی علیه السلام :🔹 هر کس تجملات پ...
۰

#حدیث🌸آقاامیرالمومنین امام علی علیه السلام :🔹 هر کس تجملات پ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴ امام علی (ع) می‌فرماید:🍀 #چاره‌...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴ امام علی (ع) می‌فرماید:🍀 #چاره‌...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث💠امام علی (ع) می‌فرماید:☘با #تدبی...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث💠امام علی (ع) می‌فرماید:☘با #تدبی...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🌺امام علی (ع) می‌فرماید: #راهنمای...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🌺امام علی (ع) می‌فرماید: #راهنمای...

امام سجّاد علیه السلام عده ای از تاجران را به گرگ تشبیه کرده...
۰

امام سجّاد علیه السلام عده ای از تاجران را به گرگ تشبیه کرده...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🍀امام علی (ع) می‌فرماید:😌هیچ #عقل...
۱

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🍀امام علی (ع) می‌فرماید:😌هیچ #عقل...