hossii

امتیاز
240
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

تقدیم به آقا احسان که بهم دوباره فرصت داد ممنون آقا احسان

5

پادشاه رپ فارس

دود سیگار با یه روح بیمار عکس دو نفره یه بار روی دیوار