حيدر

ht222

يا رب الحسين به حق الحسين اشف صدر الحسين به ظهور الحجه(عج)

تاریخ سیاه و سفید جهان:‍ نام این نقاشی، ژول ورن در جزیره هست...
۱

تاریخ سیاه و سفید جهان:‍ نام این نقاشی، ژول ورن در جزیره هست...

پس کی به خودمون برسیم
۱

پس کی به خودمون برسیم

عشقت مرا بيمار كرده يا رقيه(س)از دشمنان بيزار كرده يا رقيه(س...
۳

عشقت مرا بيمار كرده يا رقيه(س)از دشمنان بيزار كرده يا رقيه(س...

واسه اوناييکه ازشون تاریخ ميپرسی ميگن ؛کوروش ادبيات ميپرسی م...
۲

واسه اوناييکه ازشون تاریخ ميپرسی ميگن ؛کوروش ادبيات ميپرسی م...

سوالی برای سنجش "تفکــر قالبی" :روزی پسری همراه پدر خود سوار...
۲

سوالی برای سنجش "تفکــر قالبی" :روزی پسری همراه پدر خود سوار...

ما که هر هفته برایش دو سه هیئت داریم از طفولیت مان نور بصیرت...
۳

ما که هر هفته برایش دو سه هیئت داریم از طفولیت مان نور بصیرت...

براى دلواپسان دروغين ...سال 1369 بعد از زلزله بزرگ رودبارومن...
۱

براى دلواپسان دروغين ...سال 1369 بعد از زلزله بزرگ رودبارومن...

براى دلواپسان دروغين ...سال 1369 بعد از زلزله بزرگ رودبارومن...
۵

براى دلواپسان دروغين ...سال 1369 بعد از زلزله بزرگ رودبارومن...

براى دلواپسان دروغين ...سال 1369 بعد از زلزله بزرگ رودبارومن...
۱

براى دلواپسان دروغين ...سال 1369 بعد از زلزله بزرگ رودبارومن...

شادی ارواح همه شهدای اسلام ،فاتحه مع الصلوات
۱

شادی ارواح همه شهدای اسلام ،فاتحه مع الصلوات

عاقا مقصران اصلی اضافه شدن روغن های مضر به مواد لبنی مشخص شد...
۴

عاقا مقصران اصلی اضافه شدن روغن های مضر به مواد لبنی مشخص شد...

عاقا مقصران اصلی اضافه شدن روغن های مضر به مواد لبنی مشخص شد...
۲

عاقا مقصران اصلی اضافه شدن روغن های مضر به مواد لبنی مشخص شد...

چهار نفر سوار تاکسی میشن، ولی کرایه نداشتن بدن! قرارگذاشتن ب...
۲

چهار نفر سوار تاکسی میشن، ولی کرایه نداشتن بدن! قرارگذاشتن ب...

الحق که قمر به نام تو می آید !!       ای ماه ترین عموی دنیا ...
۳

الحق که قمر به نام تو می آید !! ای ماه ترین عموی دنیا ...

من از شب ها ی تاریک بدون ماه می ترسمنه از شیر و پلنگ، ازاین ...
۴

من از شب ها ی تاریک بدون ماه می ترسمنه از شیر و پلنگ، ازاین ...

من از شب ها ی تاریک بدون ماه می ترسمنه از شیر و پلنگ، ازاین ...
۲

من از شب ها ی تاریک بدون ماه می ترسمنه از شیر و پلنگ، ازاین ...

يادش بخير اولين جمله فيلم "هنرپیشه "شما هم اين فيلمو ديدين؟؟...

يادش بخير اولين جمله فيلم "هنرپیشه "شما هم اين فيلمو ديدين؟؟...

ﯾﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻥﺗﮏ ﺧﻮﺭﯾهﺷﻤﺎ ﻓﮏ ﮐﻦ ﻣﺚ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﻓﯿ...

ﯾﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻥﺗﮏ ﺧﻮﺭﯾهﺷﻤﺎ ﻓﮏ ﮐﻦ ﻣﺚ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﻓﯿ...