#و_قطعا_عشق_یک_وجود_نامیرا_ست..🦋🧿
عکس بلند
۱۱

#و_قطعا_عشق_یک_وجود_نامیرا_ست..🦋🧿

بیاور مِی که نتْوان شد ز مَکِر آسمان ایمن...
عکس بلند
۱۳

بیاور مِی که نتْوان شد ز مَکِر آسمان ایمن...

نامِ مَن رَفتَست روزی بَر لَبِ جانان به سَهواَهل دِل را بوی ...
عکس بلند
۹

نامِ مَن رَفتَست روزی بَر لَبِ جانان به سَهواَهل دِل را بوی ...

#من_سرخوشم_از_لذت_اين_چشم_به_راهى ♥️🌱
عکس بلند
۶

#من_سرخوشم_از_لذت_اين_چشم_به_راهى ♥️🌱

#ناصحم_گفت :#که_جز_غم#چه_هنر_دارد_عشق ؟#حافظ
عکس بلند
۲

#ناصحم_گفت :#که_جز_غم#چه_هنر_دارد_عشق ؟#حافظ

#که‌مقصود_از_جهان_عشق_است #و_باقی_سربه‌سر_بازی !
عکس بلند
۳

#که‌مقصود_از_جهان_عشق_است #و_باقی_سربه‌سر_بازی !

🦋🧿 #𝓗𝓮𝓵𝓶𝓪 🧿🦋
عکس بلند
۱۱

🦋🧿 #𝓗𝓮𝓵𝓶𝓪 🧿🦋

🦋🧿 #𝓗𝓮𝓵𝓶𝓪 🧿🦋
عکس بلند
۸

🦋🧿 #𝓗𝓮𝓵𝓶𝓪 🧿🦋

❤أَ لَیْسَ اللَّهُ بِکافٍ عَبْدَهُ❤-❤ #وخدایی‌که‌به‌شدت‌کافی...
عکس بلند
۱۰

❤أَ لَیْسَ اللَّهُ بِکافٍ عَبْدَهُ❤-❤ #وخدایی‌که‌به‌شدت‌کافی...

#عاشقم بر #عشق وهرگز نشکنم           #پیمان عشق....
عکس بلند
۷

#عاشقم بر #عشق وهرگز نشکنم #پیمان عشق....

#قوی کسی است که,نه #منتظر میماند کسی #خوشبختش کند، و نه اجاز...
عکس بلند
۹

#قوی کسی است که,نه #منتظر میماند کسی #خوشبختش کند، و نه اجاز...

#اقتصاد به زبان ساده#درآمد : هیچگاه روی یک درآمد #تکیه نکنید...
عکس بلند
۵

#اقتصاد به زبان ساده#درآمد : هیچگاه روی یک درآمد #تکیه نکنید...

برای نزدیک شدن به #حق باید #قلبی مثل #مخمل داشت.هر #انسانی ب...
عکس بلند
۶

برای نزدیک شدن به #حق باید #قلبی مثل #مخمل داشت.هر #انسانی ب...

گاهی #سکوت میکنی،چون اینقدر #رنجیدی که نمیخوای #حرف بزنی...گ...
عکس بلند
۶

گاهی #سکوت میکنی،چون اینقدر #رنجیدی که نمیخوای #حرف بزنی...گ...

💫اللهی 😔✋بعلیٍ العفو ...⚜بخشیده شده خاتم شاهی به #علی⚜هرگز ن...
عکس بلند
۱۳

💫اللهی 😔✋بعلیٍ العفو ...⚜بخشیده شده خاتم شاهی به #علی⚜هرگز ن...

یَا حَبِیبَ مَنْ لا حَبِیبَ لَهُ یَا طَبِیبَ مَنْ لا طَبِیبَ...
عکس بلند
۳

یَا حَبِیبَ مَنْ لا حَبِیبَ لَهُ یَا طَبِیبَ مَنْ لا طَبِیبَ...

برای مدت طولانی؛از کسی #متنفر نباشید، چون تنفر تبدیل به نقطه...
عکس بلند
۱۲

برای مدت طولانی؛از کسی #متنفر نباشید، چون تنفر تبدیل به نقطه...

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ #ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ...
عکس بلند
۳

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ #ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ...

سر به نیستیِ #خود فرو بردم تا سر به هستی #تو بر آرم چنان‌که ...
عکس بلند
۲۹

سر به نیستیِ #خود فرو بردم تا سر به هستی #تو بر آرم چنان‌که ...