ن یکی ن دو تا میزنیم سه تا سه تا
۵

ن یکی ن دو تا میزنیم سه تا سه تا

خخخخخخ
۱

خخخخخخ

دختره نوشته بود شما پسرا هرچقدر شاخ باشید باید ما به غلامی ق...
۲

دختره نوشته بود شما پسرا هرچقدر شاخ باشید باید ما به غلامی ق...

دوستان هر کی اینستاگرام داره فالو کنه......

دوستان هر کی اینستاگرام داره فالو کنه......

وووووووو
۳

وووووووو

صد شاخه گل محمدی با صلواتتقدیم امام عسگری در عتباتجز حضرت مه...
۲

صد شاخه گل محمدی با صلواتتقدیم امام عسگری در عتباتجز حضرت مه...

#خسته
۲

#خسته

خخخخخخ
۶

خخخخخخ

جمکران
۷

جمکران

والا
۴

والا

چون میگذرد غمی نیست.....
۳

چون میگذرد غمی نیست.....