حیاااااااچ....

حیاااااااچ....

چ تیپی کرده

چ تیپی کرده

زیباییشو عشق است

زیباییشو عشق است

چ نازن بچه هاش

چ نازن بچه هاش

ديشب خواب ديدم عمو پورنگ مردهمردم ريخته بودن تو خيابون ميخون...

ديشب خواب ديدم عمو پورنگ مردهمردم ريخته بودن تو خيابون ميخون...

Zibaaaast

Zibaaaast

فاجعه ی سرطان

فاجعه ی سرطان

اینم عاقبت ساده بودن,هییییییی.....

اینم عاقبت ساده بودن,هییییییی.....

خدایا مردم از هجران مهدی / ندیدم چهره تابان مهدی
چنانم کن که...

خدایا مردم از هجران مهدی / ندیدم چهره تابان مهدی چنانم کن که...

ای طبیبا بسر بستر بیمار بیا بهر دلداری دلسوخته زار بیا
تو که...

ای طبیبا بسر بستر بیمار بیا بهر دلداری دلسوخته زار بیا تو که...

عجببببب.....

عجببببب.....