پایانِ فروردین تان  نیک :slightly_smiling_face:
۲۱

پایانِ فروردین تان نیک :slightly_smiling_face:

سلام 36 سالگی جان :)
۱۲

سلام 36 سالگی جان :)

#پدر #مرد
۴

#پدر #مرد

در غمت بگریستم چندان‌که آب از سر گذشتاز پی‌ات زان‌ رو نمی‌آی...
۳

در غمت بگریستم چندان‌که آب از سر گذشتاز پی‌ات زان‌ رو نمی‌آی...

#شعر #شب
۱۰

#شعر #شب

به نف‍ـس ه‍ـایِ "تـو" بنـد اسـت مـرا هـر نفسی سایه ات کم نشو...
۱۰

به نف‍ـس ه‍ـایِ "تـو" بنـد اسـت مـرا هـر نفسی سایه ات کم نشو...

شاعرِ مُنزوی‌ات شاعری از زنجان نیستاین چنین مُعتکفی در همه‌ی...
۱۳

شاعرِ مُنزوی‌ات شاعری از زنجان نیستاین چنین مُعتکفی در همه‌ی...

تو زیباصورتی فامیل نزدیک خداوندیگمانم زاده‌ی رعدی و از پشت د...
۱۱

تو زیباصورتی فامیل نزدیک خداوندیگمانم زاده‌ی رعدی و از پشت د...

یک سمت تویی و عشق: مرگی سادهیک سمت جهان به قتل من آماده!می ت...
۱۰

یک سمت تویی و عشق: مرگی سادهیک سمت جهان به قتل من آماده!می ت...

#عشق #دزدی #عاشق #لبخند #خنده #شعر #بیت
۶

#عشق #دزدی #عاشق #لبخند #خنده #شعر #بیت

#شعر #حسین_صفا #شب #شب_بخیر
۷

#شعر #حسین_صفا #شب #شب_بخیر

تو ماه را بیشتر از همه دوست می‌داشتیو حالا ماه....هر شب تو ر...
۴

تو ماه را بیشتر از همه دوست می‌داشتیو حالا ماه....هر شب تو ر...

#فرامرز_عرب_عامری#شعر #صبح_بخیر #صبح #صبحانه #تُ #تو #خواب #...
۶

#فرامرز_عرب_عامری#شعر #صبح_بخیر #صبح #صبحانه #تُ #تو #خواب #...

و منفرار میکنماز فکر کردن به تومثل رد کردن آهنگی کهخیلی دوست...
۸

و منفرار میکنماز فکر کردن به تومثل رد کردن آهنگی کهخیلی دوست...

صبح من با #تو بخیر است عزیزم برخیزکه جھان بی رخ ماهت به خدا ...
۹

صبح من با #تو بخیر است عزیزم برخیزکه جھان بی رخ ماهت به خدا ...

تــــو در دوردسـت هـا شبِ موهایت را در باد رها میکنی و من ای...
۵

تــــو در دوردسـت هـا شبِ موهایت را در باد رها میکنی و من ای...