مبینا

isaaskari

مرسی منو فالو میکنین


عزیزای دلم مرسی 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷😙😙😙😙😙😙😙😘

پسرا بیاین پایین

اگر بخواهی مخ منو بزنی میدمت دست رلم

رل دارم مزاحم من نشو وگرنه میدمت دست رلم
یادت باشه👊👊👊👊👊😠😡😬😬😬

#تنهایی

#تنهایی

پیام خدا
۱

پیام خدا

خدایا تورو به همین اذان قسمت میدم ریشه زلمو از جا بخشکون امی...
۱

خدایا تورو به همین اذان قسمت میدم ریشه زلمو از جا بخشکون امی...

هرکس نماز میخونه این دعا هم بخونه سر نماز  التماس دعا

هرکس نماز میخونه این دعا هم بخونه سر نماز التماس دعا

ای جان
۴

ای جان

وقتی امتحان داری

وقتی امتحان داری

ما رفتیم لی لی
۱

ما رفتیم لی لی

من که نوشتم

من که نوشتم

#تنهایی #پروفایل #دخترونه

#تنهایی #پروفایل #دخترونه

به قیافه این انتر نگاه نکنین بگین چه نازه اره ناز هستی ولی ک...
۸

به قیافه این انتر نگاه نکنین بگین چه نازه اره ناز هستی ولی ک...

با همین عشقمو میکشم
۱۱

با همین عشقمو میکشم

#دخترونه

#دخترونه

#دخترونه
۱

#دخترونه

شادی کنید
۱

شادی کنید

تقدیم به عشقم مصطفی
۱

تقدیم به عشقم مصطفی