#تکست_خاص

#تکست_خاص

#تکست_خاص

#تکست_خاص

وقتـــے مـــےشود فاصلـــہ گــرفت بیـہـوده نمےجنگــم!چرا باید...

وقتـــے مـــےشود فاصلـــہ گــرفت بیـہـوده نمےجنگــم!چرا باید...

چشمانت خورشید من است.میدانی!در چشم بر هم زدنی میمیرم.       ...

چشمانت خورشید من است.میدانی!در چشم بر هم زدنی میمیرم. ...

گاهی وقتا باید بگذری فراموش کنی تا بتونی باز همون خودِ قبلی ...

گاهی وقتا باید بگذری فراموش کنی تا بتونی باز همون خودِ قبلی ...