Rose_aby

jafari_abbas


شازده کوچولو:
میگن بعضی عشق ها
عشق نیست دیوانگیه
روباه:
عشقی که توش دیوانگی نباشه
عشق نیست
فقط حس عادته...

نامه ای از دکتر ویکتور فرانکل👌 مردی که از زندان آشويتس در له...

نامه ای از دکتر ویکتور فرانکل👌 مردی که از زندان آشويتس در له...

نامه ای از دکتر ویکتور فرانکل👌 مردی که از زندان آشويتس در له...

نامه ای از دکتر ویکتور فرانکل👌 مردی که از زندان آشويتس در له...

سوئیس قطار برنینا اکسپرسمسافران علاقه مند به سیر در طبیعت در واگن های پانورامیک قطارهای برنینا

سوئیس قطار برنینا اکسپرسمسافران علاقه مند به سیر در طبیعت در واگن های پانورامیک قطارهای برنینا

سوئیس قطار برنینا اکسپرسمسافران علاقه مند به سیر در طبیعت در واگن های پانورامیک قطارهای برنینا

سوئیس قطار برنینا اکسپرسمسافران علاقه مند به سیر در طبیعت در واگن های پانورامیک قطارهای برنینا

❖محشره این شعر : 🌺🍃دفترت را می فروشی دخترم ؟...باز شد درب کل...

❖محشره این شعر : 🌺🍃دفترت را می فروشی دخترم ؟...باز شد درب کل...

خدایا ما را به غصه‌های معمولی‌مان برگردان، به قسط‌های عقب اف...

خدایا ما را به غصه‌های معمولی‌مان برگردان، به قسط‌های عقب اف...

بابایِ خوبم ؛دلم برای کودکی هایی که تویِ آغوشِ مردانه ات مچا...

بابایِ خوبم ؛دلم برای کودکی هایی که تویِ آغوشِ مردانه ات مچا...

نگاه به حالایمان نکن! ماهم خوب می‌شویم، باران می‌بارد و با ح...

نگاه به حالایمان نکن! ماهم خوب می‌شویم، باران می‌بارد و با ح...

نشویم مصداق بارز قوم طاعون زده‌ای که طاعون، خوی انسانی‌شان ر...
۱

نشویم مصداق بارز قوم طاعون زده‌ای که طاعون، خوی انسانی‌شان ر...

رسیدیم به ماه پایانی سالی دیگر یک سال دیگر با تمام سختی هایش...
۱

رسیدیم به ماه پایانی سالی دیگر یک سال دیگر با تمام سختی هایش...

این متن #عالیه لطفا همه با تامل بخونن خصوصا متاهلین عزیز روز...

این متن #عالیه لطفا همه با تامل بخونن خصوصا متاهلین عزیز روز...

جسارت والنتیوس، ستودنی بوده که به مخالفت با فرمان کلودیوس دو...

جسارت والنتیوس، ستودنی بوده که به مخالفت با فرمان کلودیوس دو...

تفاوت بین #باور_و_توکل ساده است. من در مورد معنی فرهنگنامه ا...

تفاوت بین #باور_و_توکل ساده است. من در مورد معنی فرهنگنامه ا...

بعد از این؛ هرکس، هر جور دلش خواست قضاوتم کند، برایم هیچ اهم...
۱

بعد از این؛ هرکس، هر جور دلش خواست قضاوتم کند، برایم هیچ اهم...

‍زمانی که:  #واقعی_و_هشیار باشی جهان هستی از تو خشنود میشود....

‍زمانی که: #واقعی_و_هشیار باشی جهان هستی از تو خشنود میشود....

راز خوشبختیبازرگانی پسرش را برای آموختن راز خوشبختی نزد خردم...
۱

راز خوشبختیبازرگانی پسرش را برای آموختن راز خوشبختی نزد خردم...

:closed_book: #حکایتی_بسیار_زیبامعلم مدرسه‌ای با اینکه ﺯﯾﺒﺎ ...

:closed_book: #حکایتی_بسیار_زیبامعلم مدرسه‌ای با اینکه ﺯﯾﺒﺎ ...

:books: #داستان_کوتاه_آموزنده(دوستی با خرس)اژدهایی خرسی را ب...

:books: #داستان_کوتاه_آموزنده(دوستی با خرس)اژدهایی خرسی را ب...

#کنترل_ذهن:down-pointing_red_triangle: ذهن انسان همه چیز را ...

#کنترل_ذهن:down-pointing_red_triangle: ذهن انسان همه چیز را ...