The greatest pleasure of life is loveبزرگ ترین لذت زندگی عشق...
۱۱۰

The greatest pleasure of life is loveبزرگ ترین لذت زندگی عشق...

آرزو می‌کنم‎کتاب‌ های خوب بخوانی‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی‎عطرها...
۲۹

آرزو می‌کنم‎کتاب‌ های خوب بخوانی‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی‎عطرها...

زندگی مانند یک آینه استهنگامی که در آن لبخند بزنیم بهترین نت...

زندگی مانند یک آینه استهنگامی که در آن لبخند بزنیم بهترین نت...

امروز روز قشنگی میشهاگر هنر اینو داشته باشیمکه قشنگ زندگی کن...
۲

امروز روز قشنگی میشهاگر هنر اینو داشته باشیمکه قشنگ زندگی کن...

اگر می خواهید بهترین ها را دریافت کنید بایدباور داشته باشید ...
۷

اگر می خواهید بهترین ها را دریافت کنید بایدباور داشته باشید ...

گمان می کنم هر آدمیباید پشت پنجره ی اتاقش،یک گلدان گل شمعدان...

گمان می کنم هر آدمیباید پشت پنجره ی اتاقش،یک گلدان گل شمعدان...

تنهایے تان را با ڪسےقسمت ڪنیدڪه سال ها بعد ،شما را همین گونه...

تنهایے تان را با ڪسےقسمت ڪنیدڪه سال ها بعد ،شما را همین گونه...

سلام سلام ----اول از همه بگم که خیلی دلم تنگتون شده بود دوم ...
۱۱۵

سلام سلام ----اول از همه بگم که خیلی دلم تنگتون شده بود دوم ...

سیــــــــــلام سیــــــــــلام:heavy_check_mark:هر آغازی پا...
۴۴

سیــــــــــلام سیــــــــــلام:heavy_check_mark:هر آغازی پا...

بگذارید به نام انسان زندگی کنیم. بگذارید آنانی که در جست‌وجو...
۱۴

بگذارید به نام انسان زندگی کنیم. بگذارید آنانی که در جست‌وجو...

همیشه خود واقعیِتان را کنار بگذاریدبرای روز مباداخدا را چه د...

همیشه خود واقعیِتان را کنار بگذاریدبرای روز مباداخدا را چه د...

زندگی کتابت انشایی استبرتن لوح گرانمایه عمرهرکسی برتن این لو...

زندگی کتابت انشایی استبرتن لوح گرانمایه عمرهرکسی برتن این لو...

ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧﺪگے ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍیمﮔﻮیـے ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﺎﺵ ﯾﺎ...

ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧﺪگے ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍیمﮔﻮیـے ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﺎﺵ ﯾﺎ...

انسان‌های خوب همچون انعکاس ماه در زلال برکه‌اند.لمس شدنی نیس...
۱

انسان‌های خوب همچون انعکاس ماه در زلال برکه‌اند.لمس شدنی نیس...

سیـــــــــــــلام دوستای گرامی شب یـــــــــــلداتون  پیش پ...
۱۰۷

سیـــــــــــــلام دوستای گرامی شب یـــــــــــلداتون پیش پ...

ر تقدیر هر انسانی معجزه ای خاص از طرف خدا تعیین شده که قطعاد...
۲۹

ر تقدیر هر انسانی معجزه ای خاص از طرف خدا تعیین شده که قطعاد...

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر می دهند...
۳۰

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر می دهند...

خودت رابه هیچ زبانیبرای کسیترجمه نکنآنکس که دوستت داردباید ه...
۱۱

خودت رابه هیچ زبانیبرای کسیترجمه نکنآنکس که دوستت داردباید ه...

آدم خوبــــــــــی باشولیوقتت روبرای اثباتش به دیگرانتلف نکن...
۴

آدم خوبــــــــــی باشولیوقتت روبرای اثباتش به دیگرانتلف نکن...

آﻧﭽﻪ که ﺍﺯ ﺳﺮ، ﮔﺬﺷﺖ،،ﺷﺪ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ!ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﻲ ﻟﺬﺕ ﮔﺬﺷﺖ ،،،،،،ﮔﻔﺘﻴ...
عکس بلند
۱۸

آﻧﭽﻪ که ﺍﺯ ﺳﺮ، ﮔﺬﺷﺖ،،ﺷﺪ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ!ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﻲ ﻟﺬﺕ ﮔﺬﺷﺖ ،،،،،،ﮔﻔﺘﻴ...