رستوران زیر آب
۱

رستوران زیر آب

الان گیر کردم
۴

الان گیر کردم

سلام مهربان دوست من!توجه کرده ایهمین الانهم اکنون اين لحظه د...

سلام مهربان دوست من!توجه کرده ایهمین الانهم اکنون اين لحظه د...

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮﺿﻢ ﮐﺮﺩ .....ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ....
۱

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮﺿﻢ ﮐﺮﺩ .....ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ....

تا زندگـــــیـــــه  مــَــــنــــُو زندگـــــــے  نـــَــکـ...
۱

تا زندگـــــیـــــه مــَــــنــــُو زندگـــــــے نـــَــکـ...

ﺗــــﻮ ﺭﻭﺣــﻪ ﺑــﻌـﻀــﻲ ﺁﻫـﻨﮕﺎﺑـــﻌــﻀــﻲ ﻋــﻄـﺮﺍﺑــﻌـﻀـﻲ ﮐـ...

ﺗــــﻮ ﺭﻭﺣــﻪ ﺑــﻌـﻀــﻲ ﺁﻫـﻨﮕﺎﺑـــﻌــﻀــﻲ ﻋــﻄـﺮﺍﺑــﻌـﻀـﻲ ﮐـ...

↩  از کسی که بهت دروغ گفته نپــــرس  ↪چـــــرا...؟❔❓

↩ از کسی که بهت دروغ گفته نپــــرس ↪چـــــرا...؟❔❓

مثل دل من...
۱

مثل دل من...

واقعا

واقعا

دقیقا درسته

دقیقا درسته

من خیلی چیزا از دست دادم ولی عوضش ارزششو داره خدا کنه واسه ه...

من خیلی چیزا از دست دادم ولی عوضش ارزششو داره خدا کنه واسه ه...