امان از زن زلیلی
۸

امان از زن زلیلی

سلام  شبتون پرستاره
۴

سلام شبتون پرستاره

تنهایی رادوست دارم چون دروغی در آن نیست

تنهایی رادوست دارم چون دروغی در آن نیست

ئففصصختتتتث
۵

ئففصصختتتتث

س میدونین این چیه
۲

س میدونین این چیه

.سلام صبح همگی بخیر وشادی
۲

.سلام صبح همگی بخیر وشادی

سلام صبح بخیر کسی اسم این گل و میدونه ؟

سلام صبح بخیر کسی اسم این گل و میدونه ؟

تقدیم به هستی خانم
۵

تقدیم به هستی خانم

سلام دوستان کدوم یکی هستین؟
۶

سلام دوستان کدوم یکی هستین؟

سلام دوستان گل صبحتون بخیرو شادی
۴

سلام دوستان گل صبحتون بخیرو شادی

سلام ببینم چند مرده حلاجی
۱۰

سلام ببینم چند مرده حلاجی

دوستان گلم سلام
۷

دوستان گلم سلام

سلام دوستان صبحتون بخیر وشادی روز خوبی داشته باشین
۱۰

سلام دوستان صبحتون بخیر وشادی روز خوبی داشته باشین

کدام یکی لذیذتره؟
۱۸

کدام یکی لذیذتره؟

چاکر خاتیم
۲

چاکر خاتیم

سلام صبحتون بخیرو شادی
۲

سلام صبحتون بخیرو شادی

عکس خودم تو محل کارم  بگو کارم چیه؟
۴۲

عکس خودم تو محل کارم بگو کارم چیه؟