برای بهترین دوستم
۸

برای بهترین دوستم

معنیششاید قسمتت دراین دنیا عاشق کسی بشی که هیچ راهی نمیتونه ...
۱

معنیششاید قسمتت دراین دنیا عاشق کسی بشی که هیچ راهی نمیتونه ...

تقدیم به دوست عزیزم بهنام
۲

تقدیم به دوست عزیزم بهنام

وای چقدرقشنگه
۹

وای چقدرقشنگه

رمضان کریم
۱

رمضان کریم

واییی
۱

واییی

معنیبرای ستاره ای که ازت گم شد ناراحت نشو آسمان پرازستاره ست...
۳

معنیبرای ستاره ای که ازت گم شد ناراحت نشو آسمان پرازستاره ست...

معنیسخت ترین چیزدراین دنیاچیه؟؟؟اولی گفت:مرگ سخت ترین چیزهدو...
۱۰

معنیسخت ترین چیزدراین دنیاچیه؟؟؟اولی گفت:مرگ سخت ترین چیزهدو...

میگن کسی که سرشوبالا میبره گردنش میشکنهمن سرمو بالا میگیرم م...
۴

میگن کسی که سرشوبالا میبره گردنش میشکنهمن سرمو بالا میگیرم م...

کسی که درزندگیم مثل بازیگر زندگی میکردروزی علیهش  میاید که ق...
۴

کسی که درزندگیم مثل بازیگر زندگی میکردروزی علیهش میاید که ق...

چه غریبانه
۱۲

چه غریبانه

ببخشیداگه یکم توش اشتباه باشه به مردم زیاد ازحقشون ندید چون ...
۳

ببخشیداگه یکم توش اشتباه باشه به مردم زیاد ازحقشون ندید چون ...

یه روزی ازپدربزرگم سوال کردمکی روبیشتردوستداری برادرت یا دوس...
۲

یه روزی ازپدربزرگم سوال کردمکی روبیشتردوستداری برادرت یا دوس...

حرف مردم مثل سنگهاست اگرروی کمرت بارشون کنی کمرت میشکنهولی ا...
۸

حرف مردم مثل سنگهاست اگرروی کمرت بارشون کنی کمرت میشکنهولی ا...

های الصداقا
۷

های الصداقا

اره والله اصلاناراحت نشی
۱

اره والله اصلاناراحت نشی

حدیث
۱

حدیث

حدیث بلاونعمت
۲

حدیث بلاونعمت

حدیث
۲

حدیث