مرده ی وحشی! 😏

jk-22

فحشی چیزی هست در خدمتم 👇
https://harfeto.timefriend.net/638948217

شماره ی اعضای اکسو😍خودم میدونم خیلی خرم که پست کردم😐@newsha
۱۱

شماره ی اعضای اکسو😍خودم میدونم خیلی خرم که پست کردم😐@newsha

تصور کن....
۲۳

تصور کن....

#JennieBlack Pink

#JennieBlack Pink

من از زندگی کسی حذف شدم که برای داشتنش خیلی هارو از زندگیم ح...
۹

من از زندگی کسی حذف شدم که برای داشتنش خیلی هارو از زندگیم ح...

😂😂😂😂بزارش پروفایل واتساپت😐😂
۵۹

😂😂😂😂بزارش پروفایل واتساپت😐😂

گاهی نباش..خودت را بردار و کمی دورتر از قافله بایست...وجودت ...

گاهی نباش..خودت را بردار و کمی دورتر از قافله بایست...وجودت ...

😂😐
۱۵

😂😐

جنی بلک پینکجنی کیمJennie Kim ستاره 22 سال اهل کره ی جنوبی م...
۵

جنی بلک پینکجنی کیمJennie Kim ستاره 22 سال اهل کره ی جنوبی م...

آدما فراموش نمیکنن،فقط یاد میگیرن چطور میشه بی صدا غصه خورد ...

آدما فراموش نمیکنن،فقط یاد میگیرن چطور میشه بی صدا غصه خورد ...

کسایی رو که دوست داید زیاد نگاه کنید....

کسایی رو که دوست داید زیاد نگاه کنید....

؟ 😐تروخدا اگه میدونید چیه بگید😐💔
۹

؟ 😐تروخدا اگه میدونید چیه بگید😐💔