بکش پایین اونو نه عنتر بیو رو میگم خراب 😐😂مغزتو بشور قبل از اینکه بیو رو بخونی😐😂

jk.kooki

my name is gaul and im good girl
(آره تو گود گرلی😐😂)

my name is gaul and im bad girl😎😎😎😂
بایسم جونگ کوکه کسی که بخاطرش جونمو عمرمو زندگیمو همه چیزمو میدم بدون اون ایست قلبی میکنم بدجور دیوونشم بدجور روانیشم وحشتناک روش حساسم ناراحتش کنید با هیتاتون برای هر ناراحتیش استوخوناتونو خورد میکنم😠 نیاید زیر پستم درلاره ی اون زر موفت بزنید چون میرینم بهش🔪

@kpope
عجقه ژندگیم آشی چاگیا جونم دوشش دالم عشیتش کُلید با م طلفید
@astrid
اینم عشقه منه آجی آرمیتیس
@۷۳۷۳۹
پارمیدا جونم نفسمه😍😍
@jk_Jungkook_love
میمیرم برات ستی جونم زندگیم قول داده همیشه پیشم باشه همشون قول دادن😍😍😍😍

اینارو ازیتشون کنید اشکشونو در بیارید برای هر قطرش گند میزنم به اوبوهتت خالتور😤👿🔪🔪🔪 منم ازیت نکنید وگرنه به جونگ کوک میگم😋😂😐😂 میگم بیاد از هفت جهت جعرفیای و سامورایی پارتون کنه ها حواستون باشه😐😂😂
بعدشم فالو کن وگرنه سوسک میندازم تو شرتت😐😂🕷
آنفالو گران محترم دستم تا عارنج تو حلقتون سوسک داره تو شرتت میچرخه🕷💩یه چیز خوشگل برای هیترا و آتفالو گرا👀🖕🖕🖕گمشوووو نبینمت
جونگ کوککککک یکی ازیتم کرد
کوک:کی
من:ویس
کوک:تو بشین اینجا خودم میکشمش کییییییی گائولمو ناراحت کرده هاننن😐😂😂😂😂
نتیجه:نتیجه میگیریم که هیچ وقت گائولو ازیت نکنید😐😂😂😂😎😂

......
دیگه کجا میای چخه😐😂برو برو برو میاما با دمپایی🔫🔫🔪🔪😂😂🤣👺💀من شیطان رجیمم👹😂😂

امتیاز
394050
دنبال‌کنندگان
484
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
8

فقط مال من باش پارت ۲۷

6

پروف عوض😐😂😂😂😂😂جررررر

25

سلااااامممم آجیییاااااا الهی من بمیرم براتون خیلی نگرانم شدی...

38

بچه ها من برم شب میام میخوام برم جایی

15

فقط مال من باش پارت ۲۶

2

بچه ها چرا احساس میکنم هر لحظه دارم به رویاهام نزدیک میشم مث...

فقط آخری😐😂😂😂😂😂😂🤣🤣با کلش آفکلن قاضی بدبخت گت اوت😐😂😂😂

لباسی که یونا برای پارتی پوشیده بود

6

جررررر بدبخت😐😂🤣🤣😂😂😂

7

الان مطمئنم تو خواب جونگ کوک بیدارم شک نکنید چرا صبحا جونگ ک...

2

فقط آخرش😐😂😂😂😂😂کباب برمیداری😐😂😂 گوشت برندارید بدنج خالی بردار...

8

جررررر فقط مارو عشقه😐😂😂🤣🤣😂😎😂😂😂 دهه هفتادیه خیلی خوب بود هارر...

1

فقط آخرش جررر ولی من با فیلم ترسناک بیشتر میخندم نمیدونم چرا...

لباسی که یونا پوشیده بود تو پارت ۲۲

1

فقط مال من باش پارت ۲۲

2

اوکی جونگ کوک صدام میکنه من رفتم😐😂😂 اومدم منم که از خدا خواس...

4

فقط مال من باش پارت ۲۱

خدایا چرا شانس ندادی من تو مدرسه جونگ کوک در بیام هانن مگه م...

6

هممون میدونیم جونگ کوک فرداش مدرسه داشته🤤😂😂🤣🤣خوب من مردم با ...

45

سلاپ بچه ها گائولم اومدم بگم من حالم خوبه نگران نباشید حتما ...