16

این داستان:ترسیدن گائول از سوسک

15

استغفرالله☺😂😂🤣🤣📿

2

یکیشون منم☺😂😂🤣😂😂اگه یه روز همچین اتفاقی بیوفته انقدر میکشم ت...

این داستان:قهر کردن گائول

22

آخی الهیییی بمیرم برات جونگ کوکم تهیونگ بهش بی محلی نکن گناه...

6

بچه ها پ شدم 😐😐😐کوک:بهم نیاز داریمن:خفه شو😐باید صبر کنی😏 کوک...

2

از دست شما دوتا من قلبم درد میگنه تو مهمونی فقط به شما دوتا ...

حوس عشق پارت ۷۴

2

بچه ها من باید برم جایی تا شب نیستم @kipopeعارفه زود خوب شو ...

40

آقا من یه بار به آبجیم گفتم میخوام برم کره ۸ سالشه میخوام بر...

فکر کنم این باشه@kastiii.dv

22

یاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قمر بنی هاشم عباس ...

4

ویچی مسئله ی واسه مسئله ی😂🤣🤣🤣🤣💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼😂😂🤣🤣

4

حس میکنم جونگ کوک میخواد با اون تناب کمرمو از دور بگیره بعد ...

12

این چی بود من دیدم بوس

3

من جا دختره بودم همونجا از خجالت میرفتم پایین😐😂😂🤣😂😂😂 الهی بم...

جونگ کوک جرررررر بگیرش😂🤣🤣🤣😂 چه رفت اونور😐😂😂🤣😂😂😂قیافه نامجون ...

2

فقط جونگ کوک😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😂😐😂😂🤣🤣🤣

7

جونگ کوک هنوز ۲ سالشه

10

آخیییی بچم ناراحت شد خوب یعنی چی مونده😭😭😭😭😭😭😭این چکاریه الهی...