خدا حافظ دوستان عزیزم اجیهای گلم بهترینها عزیزدلم حلالم کنید...
۲۱

خدا حافظ دوستان عزیزم اجیهای گلم بهترینها عزیزدلم حلالم کنید...

حالم خوش نیست واسم دعا کنید
۱۲

حالم خوش نیست واسم دعا کنید

عشقم ابوالفضل
۹

عشقم ابوالفضل

نفسم ابوالفضل واسش تمر اوردم وعاشق این برگ زرد الو
۵۳

نفسم ابوالفضل واسش تمر اوردم وعاشق این برگ زرد الو

تقدیم بهترینها :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparklin...
۹۹

تقدیم بهترینها :sparkling_heart: :sparkling_heart: :sparklin...

تقدیم اجیهای گلم که واسم گل کاشتن
۵۷

تقدیم اجیهای گلم که واسم گل کاشتن

ازتک تک اجیهای ناراحتم ودلخورم
۱۳

ازتک تک اجیهای ناراحتم ودلخورم

امشب تولد اقا جونم اقاجون‌تولدت مبارک وانشآلله همیشه تنت سال...
۱۰۴

امشب تولد اقا جونم اقاجون‌تولدت مبارک وانشآلله همیشه تنت سال...

سلام دوستان مهربونم اجیهای گلم داداشهای مهربون عزیزانم به هم...
۴۴

سلام دوستان مهربونم اجیهای گلم داداشهای مهربون عزیزانم به هم...

تقدیم به اجیهای گلم ودوستان مهربونم
۱۷

تقدیم به اجیهای گلم ودوستان مهربونم

عشقم ابوالفضل پارسال ماه محرم با لباسای علی اصغر
۱۹

عشقم ابوالفضل پارسال ماه محرم با لباسای علی اصغر

تقدیم به اجیهای گلم:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue...
۱۳

تقدیم به اجیهای گلم:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue...

مینویسم ،مینویسم برای بهترین خواهر دنیا،خواهری که مهربونیاش ...
۳

مینویسم ،مینویسم برای بهترین خواهر دنیا،خواهری که مهربونیاش ...

مظلوم تر از جواد، بغداد نداشتآن مظهر داد، تاب بیداد نداشتمی ...
۲

مظلوم تر از جواد، بغداد نداشتآن مظهر داد، تاب بیداد نداشتمی ...

ای شیعه بزن ناله و فریاد امشباز غربت آن غریب کن یاد امشبمسمو...
۷

ای شیعه بزن ناله و فریاد امشباز غربت آن غریب کن یاد امشبمسمو...

کی این خوشکله رو میشناسه بگه:face_throwing_a_kiss::face_thro...
۹

کی این خوشکله رو میشناسه بگه:face_throwing_a_kiss::face_thro...

فدات بشم عزیزدلم هرکه شناخت کامنت بزاره
۱

فدات بشم عزیزدلم هرکه شناخت کامنت بزاره

ی روز خوب سرکار پیش پسرعموم تو پاساژ

ی روز خوب سرکار پیش پسرعموم تو پاساژ

این دسته گل رو تقدیم اجیام وداداشم ودوستان مهربونم
۶

این دسته گل رو تقدیم اجیام وداداشم ودوستان مهربونم