اینم غیرت بعضی از مردا

اینم غیرت بعضی از مردا

شوخی با شاخ اقا گاوه همینه دیگه

شوخی با شاخ اقا گاوه همینه دیگه

اینم یه بوس مشدیبابا ایول ما که هستیمتو بیا و بخواه اگه جواب...

اینم یه بوس مشدیبابا ایول ما که هستیمتو بیا و بخواه اگه جواب...

چه حالی داره ....
۱

چه حالی داره ....

خداییش زیبا نیست   ؟
۱

خداییش زیبا نیست ؟

یه بوس بده ........
۱

یه بوس بده ........

زرد قناری حاالا شده زرد طوطی

زرد قناری حاالا شده زرد طوطی

صاحب عکس را پیدا کنید یکسال یارانه به همراه کارت سوخت
۱

صاحب عکس را پیدا کنید یکسال یارانه به همراه کارت سوخت

واقعا با این هوای گرم چه میشه ؟؟؟؟؟؟

واقعا با این هوای گرم چه میشه ؟؟؟؟؟؟

متاسفانه اینطور نیست

متاسفانه اینطور نیست

بازم به معرفت پرنده ها

بازم به معرفت پرنده ها

نردبان این جهان ما و منی استعاقبت این نردبان افتادنی است

نردبان این جهان ما و منی استعاقبت این نردبان افتادنی است

خیلی خوبه که نشون بدیم یه فرقی بین ما انسانها با دیگر جاندار...

خیلی خوبه که نشون بدیم یه فرقی بین ما انسانها با دیگر جاندار...

چقدر زیبا و عاشقانه یک عده باید یاد بگیرند
۲

چقدر زیبا و عاشقانه یک عده باید یاد بگیرند

زیبا و قشنگ
۱

زیبا و قشنگ

همه چی زوریه

همه چی زوریه