ڪــاڪــتوس🌵💚

kaktoos_97

من به تَنگ آمده ام از همه چیز
بُـگـذاریـد هـواری بـزنـم

instagram > kaktoos_97

امتیاز
56610
دنبال‌کنندگان
66
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه

🌵💚تنهایی حال عجیبی است تنها نیستی در حالیکه عمیقا و شدیدا تن...

🌵💚ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾن همه ﻣﻬﻤﺎنی‌های عیدﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎیم ...ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ...

🌵💚سفر بخیر اسفندکوله بارت را بستی؟چیزی را فراموش نکرده باشی!...

🌵💚آدم وقتی حالش خوبه که حالش خوبهوقتی قهره یا حالش بده باید ...

🌵💚چه روزهای سختی ست ..حتییک نفر را مستحق این نمیدانمکه از غم...

🌵💚ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩﮐﺎﺵ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮔ...

🌵💚هر روزانرژی زیادی صرف می کنمتا باورم نشود رفته ای...لبخند ...

🌵💚مردها هميشه همموجودات قدرت مندى نيستندآنها موجودات متظاهرى...

2

🌵💚چه چيز در اين جهانغريبانه تر از مردی استكه خودش را و تنهاي...

🌵💚روز‌هایی‌ هم هست که چشم می‌‌دوزی به چشمِ زندگی‌ و با همه ی...

🍁پائیز آمد و تو هنوز نیامده ایهمه هول آمدن بودن از باد و بار...

🌵💚حالت چطور است محبوبم؟هر بار می پرسم جواب می دهی خوبِ خوبهر...

🌵💚من آرامم و دلتنگمیدانی آدم، دلتنگ باشد و آرام یعنی چه؟یعنی...

🌵💚گاه با لبخندی گوشه ی لبگاه با اشکی سرازیر از گونهبه هر جان...

🌵💚محبوبممن دائما شما را دوست دارم ..چه در گرانی، چه در ارزان...

🌵💚نمی بخشمت اگر یکی از موهایت بیشتر از من سفید شود ...بیا به...

🌵💚از تو ،چنان رنجی به من رسیدهکه هرگز انتظارش را از هیچ جنبن...

🌵💚همیشه در جانم بودیدر لبانم، در چشمانم، در سَرم، رنج و اشتی...

🌵💚در آن زمان که قلبم از تپش می افتددر آن زمان که نفس هایم از...

🌵💚به تو انديشيدن سکوتِ من است ..عزيزترين ، طولانی ترين و طوف...